PUBLICAȚII PERIODICE ELECTRONICE

- despre zonele descrierii bibliografice -

 

Moraru Violeta Elena și Dolea Anca

Biblioteca „V.A. Urechia” Galați


            Conform standardelor ISO, documentul electronic este un “document existând sub formă electronică într-o manieră care îl face accesibil prin dispozitive de prelucrare a datelor”.

 

          Publicațiile electronice sunt, în consecință, rezultatul prelucrării informației cu ajutorul unor echipamente care permit transformarea acesteia în informație digitală.

 

          Publicațiile periodice electronice prezintă numeroase avantaje față de cele tipărite:

- o mai mare actualitate a informațiilor, datorită faptului că, în principiu, periodicele electronice pot ajunge la cititori imediat ce sunt gata

- publicația poate fi obținută mai repede

- nu necesită legare și depozitare

- ocupă spațiu mai mic

- nu este nevoie să se înlocuiască paginile sau numerele lipsă

- pot fi studiate în același timp de mai mulți utilizatori, eliminându-se astfel necesitatea de a cumpăra mai multe exemplare

- nu impune autorilor limitarea numărului de pagini

- permite dialogul între cititori și autori

          Publicațiile periodice electronice sunt surse de informare extrem de utile, oferind utilizatorilor informațiile cele mai recente.

 

          Pentru catalogarea periodicelor electronice se folosește un format de tip MARC, care permite realizarea unei legături între serialul electronic și baza de date a bibliotecii.

 

          În cadrul ISBD(ER) elementele bibliografice care caracterizează o publicație serială electronică sunt dispuse în 8 zone:

    1. Zona titlului și a mențiunii de responsabilitate

    2. Zona ediției

    3. Zona tipului și dimensiunii resursei electronice

    4. Zona adresei bibliografice

    5. Zona descrierii fizice

    6. Zona colecției

    7. Zona notelor

    8. Zona numărului standard

 

          Diferită față de ISBD(S) este zona 3, zona specifică diferitelor tipuri de documente, care în cazul periodicelor în formă tipărită este numit㠓zona numerotării sau a limitelor cronologice”.

 

ZONA 1 - Zona titlului și a mențiunii de responsabilitate - cuprinde aceleași subzone ca și ISBD(S):

          1.1 Titlul propriu-zis

          2.2 Titlul paralel

          2.3 Informații despre titlu

          2.4 Mențiuni de responsabilitate

          Specific acestei zone este desemnarea generală a materialului [DGM], care arată categoria de material căreia îi aparține documentul. Desemnarea generală a materialului este dată imediat după titlul propriu-zis, inclusă în paranteze drepte [], prima paranteză fiind precedată și a doua urmată de spațiu.

 

          Termenul recomandat pentru desemnarea generală a materialului, în cazul publicațiilor seriale electronice, este “resursă electronică”.

 

          Ex.: Viața liberă [Resursă electronică]

 

          ZONA 2 - Zona ediției - conține aceleași subzone ca și ISBD(S).

 

          ZONA 3 - Zona tipului și dimensiunii resursei electronice - cuprinde următoarele subzone:

3.1 Desemnarea tipului de document

3.2 Informații asupra dimensiunii documentului

          Desemnarea tipului de document indică tipul particular de fișier care constituie documentul. Identificarea se poate face prin: date, programe sau date și programe.

 

          Dimensiunile documentului pot fi date când informația este disponibilă și agenția bibliografică dorește să o înregistreze. Dimensiunea documentului constă în numărul de fișiere care alcătuiesc conținutul bazei de date sau al programului, cu adăugarea unor măsuri suplimentare ale dimensiunilor, după caz.

 

          Ex.:    . - Text (2 fișiere: 1,6 Hbytes)

. - Date (2 fișiere: 800 înregistrări, 2 Mbytes)

. - Program electronic utilitar (3 fișiere)

 

          ZONA 4 - Zona adresei bibliografice -cuprinde următoarele subzone:

4.1 Locul de publicare, difuzare

4.2 Editura, difuzorul

4.3 Menționarea funcției de editor, difuzor (facultativ)

4.4 Data publicării, difuzării

4.5 Locul fabricației (facultativ)

4.6 Numele fabricantului (facultativ)

4.7 Data fabricației (facultativ)

          Față de zona datelor de publicare din ISBD(S), zona 4 din ISBD(ER) se deosebește prin faptul că locul editorului este luat de producătorul documentului electronic.

 

          ZONA 5 - Zona descrierii fizice - cuprinde următoarele subzone:

5.1 Indicația specifică a tipului de document și numărul de unități materiale

5.2 Alte caracteristici materiale

5.3 Format

5.4 Menționarea materialului însoțitor

          Această zonă se completează doar în cazul documentelor electronice accesate local. În ceea ce privește tipul de document, acesta poate fi: dischetă, casetă magnetică, disc optic, etc.

 

          Ex.:    . - 1 disk

. - 4 discuri optice

. - 2 casete magnetice numerice

 

          ZONA 6 - Zona colecției - este folosită doar atunci când toate numerele serialului sunt publicate sau intenționează să fie publicate în aceeași colecție.

 

          ZONA 7 - Zona notelor

          Notele se enumeră în ordinea zonelor ISBD(ER). În descrierile conform ISBD(ER), notele cu privire la cerințele sistemului și la modul de acces sunt obligatorii și preced toate celelalte note, cu excepția notei referitoare la frecvență, care rămâne prima notă.

 

          ZONA 8 - Zona numărului standard

          Numărul standard internațional (ISSN) va fi menționat doar dacă apare pe documentul electronic, fiind menționat în forma dată.

 

 

Descrieri ISBD(ER)-exemple:

 

          Viața liberă [Resursă electronică] : Cotidian independent / Director general: Radu Macovei ; Redactor-șef adj.: Katia Nanu. - Jurnal electronic. - Galați : Sisnet, 1999 -

          Zilnic

          URL : http://www.vlg.sisnet.ro

          Disponibil și în variantă tipărită

 

          Callaloo [Resursă electronică]. - Jurnal electronic. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 1995 -

          Trimestrial

          URL : http://muse.jhu.edu/journals/callaloo/

          Disponibil și în variantă tipărită

 

          În prezent, cantitatea de informații pe suport electronic este insuficientă pentru a putea face față schimbărilor majore înregistrate în desfășurarea activității de bibliotecă. Fără îndoială, însă, informația pe suport electronic va câștiga din ce în ce mai mult teren.