Tecuci

"Evident, de Tecuciul unde m-am născut şi am studiat, de Galaţiul unede am fost profesor la Liceul Vasile Alecsandri, mă leagă foarte multe şi vechi amintiri. Am amintiri de ordin afectiv despre comunele Nicoreşti şi Buciumeni unde i-am cunoscut pe Şt.O. Iosif, D. Anghel şi Natalia Negru. Am fost o familie numeroasă şi am învăţat anevoie, căci taxele şi greutăţile erau mari. Dar cărui om nu i se par uliţele copilăriei extraordinare, pline de minunăţii? Pot spune că sunt fericit că am cunoscut toate bucuriile copilăriei în blândul Tecuci de altădată." (Acad. Iorgu Iordan)

Cadrul natural

Municipiul Tecuci este așezat în NV județului Galați, în câmpia Tecuciului și lunca Bârladului, iar altitudinea reliefului variază între 32 și 107 m, acesta fiind predominant deluros, în partea sa de nord, în timp ce partea sudică este alcăuită dintr-o câmpie, cea a Tecuciului. Din punct al vedere al distanțelor, este situat la 38 km de Focșani, 48 km de Bârlad și la 78 km de Galați, orașul-reședință de județ; este și un nod feroviar cu o particularitate specifică, respectiv are linii de cale ferată dispuse în 4 direcții, către orașele Galați, Mărășești, Bârlad și Făurei. Din punct de vedere rutier, dispune de șosele către Galați, Mărășești, Bârlad și Târgu Bujor.

Date istorice

Din punct de vedere istoric, orașul Tecuci este situat în apropierea unei foste așezări geto-dace. Prima mențiune documentară referitoare la existența acestei localități datează din anul 1435, acesta apărând într-un hrisov domnesc al lui Iliaș, domnitorul Moldovei. Evoluția istorică ulterioară a localității este strâns legată de poziția sa geografică favorabilă, la intersecția unor drumuri comerciale care făceau legătura dintre Moldova, înspre Dunăre. Astfel, după o perioadă de relativă înflorire, această așezare fiiind un punct vamal important în secolul al XV-lea, așezarea este afectată de invaziile tătare succesive (|din anii 1574, 1683, 1711, 1758), culminând cu părăsirea așezării de către localnici după războiul ruso-turc (lupta de la Stănilești pe Prut, 1711), aceștia refugiindu-se în reginile nordice, împădurite, din Valea Tecucelului. Dacă secolul al XVIII-lea a reprezentat o perioadă de cumpănă pentru această localitate, secolul al XIX-lea a reprezentat o perioadă de dezvoltare economică și demografică deosebită: astfel, localitatea își extinde suprafața cu aproximativ 870%, raportat la perioadele anterioare, prin înglobarea cartierului Tecuciul-Nou, dar și a satelor aflate în partea stângă a râului Bârlad: Mălureni, Buda, Peri, Vultureni, Crivițeni, dar și prin înființarea unor cartiere noi; această evoluție pozitivă se datorează și punerii în funcțiune a căilor fersate Tecuci-Bârlad și Mărășești-Tecuci-Galați. În această etapă, Siretul a constituit principala cale prin care se realiza transportul lemnului, sării sau a animalelor către orașul Galați, iar apoi către export. Secolul al XX-lea surprinde orașul Tecuci ca fiind o îmbinare între funcția sa de târg cu cea de nod feroviar, iar a doua jumătate a secolului trecut a reprezentat perioada când aici au apărut importante unități industriale, noi cartiere de locuit, dar și diferite unități social-culturale.

Date demografice

Statistica aferentă anului 2021 cifrează populația acestui municipiu la nivelul de 32.801, conform site-lui RPL2021 [1].

Administraţie locală

Primăria Municipiului Tecuci:

Date de contact: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod: 805300; Tel: 0372/364.111 (centrală), 0372/364.177 (secretariat); fax: 0236.816.054

E-mail: registratura@municipiultecuci.ro ; cabinetprimar@municipiultecuci.ro ; primar@municipiultecuci.ro.

Site: http://www.primariatecuci.ro/

Tecuci_primarie.
Tecuci_primarie

Cultură

Muzeul Mixt Tecuci

Viața culturală a orașului este strâns legată de existența Muzeului Mixt Tecuci. Acesta a luat ființă în anul 1934, pe baza colecțiilor lui Mihail Dumitru și a lui Constantin Solomon, fiind găzduit într-o clădire donată de T. Cincu. Muzeul cuprinde colecții de paleontologie, arheologie și numismatică. Pe lângă aceste colecții, se găsește și o expoziție permanentă de artă plastică, care a luat ființă în anul 1969, ca secție a Muzeului de Artă din Galați și care cuprinde printre altele și lucrări aparținând lui Gh. Petrașcu și D. Hârlescu. În acest moment, Muzeul Mixt Tecuci funcționează într-o clădire monument de arhitectură, care a fost construită în secolul al XIX-lea și care a fost restaurată în totalitate în 2014 și este organizat pe criteriul tematico-cronologic.

Casa de Cultură Tecuci

Activitatea Casei de Cultură Tecuci este precedată de existența Căminului Cultural Orășenesc ”C. Hogaș”; acesta a fost înființat în anul 1938, iar un raport general de activitate din acel an menționa un ciclu de conferințe publice, în urma căruia au fost colectate cărți pentru biblioteca comunală și construcția unei noi catedrale. În anul 1953 se înființeză Casa Raională de Cultură, în cadrul căreia îți desfășurau activitatea formația de teatru, orchestrele de muzică populară și semisimfonică, grupul coral și cenaclul literar ”George Coșbuc”. Dintre momentele importante în evoluția acestei instituții menționăm selectiv:

 • se organizează ”Întâlnire cu fiii Tecuciului”, la care participă academicienii: Ion Petrovici, Miltiade Filipescu și Mihai Berza (1970);
 • se înființează ansamblul folcloric ”Doina Siretului”, care a câștigat numeroase premii la diferite concursuri interjudețene sau naționale (1975);
 • se desfășoară prima ediție a Festivalului de Poezie ”Costache Conachi” (1995);
 • se organizează prima ediție a Colocviului Anual de Filosofie ”Ion Petrovici” (2006).

Turism

În municipiul Tecuci există mai multe obiective de interes turistic:

 • Monumentul eroilor CFR, care a fost înălțat între anii 1919-1920;
 • Parcul 1 Mai, care a fost amenajat între anii 1949-1950;
 • Muzeul Mixt Tecuci;
 • Parcul Central din Tecuci.

În împrejurimile orașului, pot fi vizitate mai multe obiective de interes:

 • Conacul poetului Costache Conachi, din localitate Țigănești;
 • comuna Nicorești reprezintă un important centru viticol din zonă, recunoscut pentru calitatea vinurilor produse aici;
 • mănăstirea Buciumeni și Monumentul Eroilor din Războiul de Independență și Primul Război Mondial.

Restaurante, pizzerii, puburi, baruri, cluburi, cafenele, cofetării și patiserii

Restaurante/PizeriiPuburi/CluburiCafenele/Cofetării și patiserii

Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci

Date de contact Str. Republicii, nr.11, cod 805300 Tel: 0336/109.461 E-mail: bstefanpetica@yahoo.ro, biblioteca_stefan_petica@municipiultecuci.ro; Site: http://www.bstp.ro/index.html.

Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci este o instituție de cultură de prestigiu în Tecuci. Începuturile acesteia datează din primul deceniu al secolului al XX-lea, când doi tineri plini de entuziasm, Alexandru Lascarov-Moldovanu, viitor prozator, și Constantin M. Gheorghiu institutor, și-au propus să creeze o bibliotecă, inspirați de biblioteca creată în Bârlad, dar inițaitiva lor generoasă a fost abandonată din lipsă de fonduri. La 18 decembrie 1952, biblioteca îți mută sediul într-o clădire nouă și cu această ocazie dobândește denumirea de Bibliotecă Centrală Regională. Denumirea actuală a instituției datează din 28 octombrie 1994. Astăzi, biblioteca deține aproximativ 131.661 u.b., iar serviciile acesteia cuprind trei secții de împrumut (pentru copii, adulți șic arte în limba franceză), sala de lectură, Galeriile de Artă ”Helios” (în care se organizează numeroase evenimente culturale), dar și Centrul de Internet pentru Public, inaugurat în anul 2010. În cadrul acestei instituții, își desfășoară activitatea Cenaclul Literar pentru Copii și Tineret ”Ștefan Petică”.

Personalități

Orașul Tecuci este cunoscut pentru numeroasele personalități care s-au născut aici, dintre care le menționăm selectiv pe următoarele:

 • Costache Conachi (1778-1849) este primul poet modern din Moldova, fiind un adevărat preromantic, cel care a pregătit publicul pentru receptarea unor poeți precum Ion Heliade-Rădulescu și Grigore Alexandrescu. El a realizat traduceri cu caracter literar din Marmontel, M-me Cottin, Voltaire sau filosofic.
 • Calistrat Hogaș (1847-1917) este un scriitor de factură romantică, în a cărui operă se găsesc impresiile acestuia despre peisajul deosebit al Moldovei. Astăzi, numele acestuia se regăsește pe o placă comemorativă, dar și în titulatura unei instituții de învățământ de prestigiu, respectiv Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” din localitate.
 • Nicolae Petrașcu (1859-1944) a fost memorialist și istoric literar, fiind fratele pictorului Gheorghe Petrașcu. A activat în diplomație, apoi s-a implicat în viața literară, fiind cunoscut pentru lucrările mongrafice dedicate lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Nicolae Grigorescu, Carmen Sylva. A publicat lucrări de memorialistică, având un real talent de narator.
 • Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1855). Prozatoarea s-a născut în localitatea Ivești, din județul Tecuci. Este scriitoarea care contribuie decisiv la modernizarea romanului românesc, prin alinierea acestuia la literatura vestică. Este cunoscută în special pentru romanele din ciclul Hallipa.
 • Ștefan Petică (1877-1904). Poet de o rară sensibilitate, el este considerat primul poet de factură simbolistă autentică.
 • Tudor Pamfile (1883-1921) a desfășurat o activitate impresionantă în domeniul cercetării folclorului și etnografiei din zona de sud a Moldovei. Studiile sale publicate însumează peste 4.200 de pagini.

Educaţie

Grădiniţe

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1

Date de contact: Str. 1 Dec. 1918 nr. 27; Tel: 0236/811.164;

e-mail: gradinitza_nr1@yahoo.com

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3

Date de contact: Str. 1 Dec. 1918 nr. 39; Tel: 0236/819.249;

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6

Date de contact: Str. Unirii nr. 6; Tel: 0236/813.865;

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 7

Date de contact: Str. Victoriei nr. 14; Tel: 0236/815.219;

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 8

Date de contact: Str. Victoriei nr. 27; Tel: 0236/813.046;

e-mail: gradinita8tecuci@yahoo.com

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 13

Date de contact: Str. Cocorăști nr. 8; Tel: 0236/811.710;

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14

Date de contact: Str. 1 Dec. 1918 nr. 71; Tel: 0236/811.753;

e-mail: grradinita14@yahoo.com

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 15

Date de contact: Str. V. Alecsandri nr. 2; Tel: 0236/812.134;

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16

Date de contact: Str. Republicii nr. 16; Tel: 0236/811.871;

e-mail: pinocchio16@yahoo.com

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 17

Date de contact: Str. Bradului nr. 5; Tel: 0236/817.852;

Grădiniţa cu Program Normal ”Alegreto”

Date de contact: Str. Agricola Cardaş nr. 9; Tel: 0236/817.930;

e-mail: gradinita12tec@yahoo.com

Grădiniţa cu Program Normal ”Dumbrava minunată”

Date de contact: Str. C. Hogaş nr. 16

Grădiniţa cu Program Normal ”Neghiniţă” Tecuci

Date de contact: Str. Elena Doamna nr. 8; Tel: 0236/811.662;

Grădiniţa cu Program Prelungit ”Prichindel” Tecuci

Date de contact: Str. E. Teodoroiu nr. 3 bis; Tel: 0236/811.352.

Școli gimnaziale:

Școala Gimnazială "Anghel Rugină"

Date de contact: Str.Tecuciul Nou nr.69; Tel.0236/811140

E-mail: scoala1tecuci@yahoo.com

Școala Gimnazială "Gheorghe Petrașcu"

Date de contact: Str.Al.Papadopol Casiman nr.15; Tel.0236/811.121

E-mail: scoala_nr_2_tecuci@yahoo.com

Școala Gimnazială "Ion Petrovici"

Date de contact: Str.Unirii nr. 6; Tel.0236/811.523

E-mail: scoalanr4tecuci@cliknet.ro

Școala Gimnazială "Elena Doamna"

Date de contact: Str.C. Racoviță nr.24B, Tel.0236/811.866

E-mail: elenadoamnatecuci@yahoo.com

Școala Gimnazială "Ștefan Octavian Iosif"

Date de contact: Str.Elena Doamna nr.52; Tel.0236/811.534

E-mail: scoala6tecuci@yahoo.com

Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu"

Date de contact: Str. Ana Ipatescu nr.35; Tel. 0236/811.528

E-mail: scoala7tecuci@yahoo.com

Școala Gimnazială "Dimitrie Sturdza"

Date de contact: Str.1 Dec.1918 nr.26; Tel.0236/811617

E-mail: scoala10_dsturdza_tecuci@yahoo.com

Școala Gimnazială "Iorgu Iordan"

Date de contact: Str. 1 Dec.1918 nr.125; Tel.0236/815796

E-mail: scoalanr11tec@email.ro

Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu"

Date de contact: Str. Victoriei nr. 33; Tel. 0236/820.265

E-mail: scsptec@yahoo.com

Colegii și licee:

Colegiul Național "Spiru Haret"

Date de contact: B-dul Victoriei nr.12, Tel.0236/811695

E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com

Site: http://www.spiruharet-tecuci.ro/

Colegiul Național "Calistrat Hogaș"

Date de contact: Str.C.Racovita nr.20; Tel.0236/820.010

E-mail: lchogas@yahoo.com

Site: http://www.cnchogastecuci.ro/

Colegiul Național de Agricultură și Economie

Date de contact: Str.C. Racoviță nr.20 bis; Tel. 0236/817.861

E-mail: gr_sc_ind_tecuci@yahoo.com

Site: http://www.cnaetecuci.tk/

Liceul Tehnologic "Ovid Caledoniu"

Date de contact: Str. M.Basarab nr.11; Tel.0236811344

E-mail: scoala8ovid@yahoo.com

Site: http://www.gsoc.ro/

Surse