Cursul de inițiere în utilizarea calculatorului și Internetului pentru vârstnici

Centrul de Formare al Bibliotecii

16 - 20 ianuarie 2012

1
2
3
4
5
6
7
Biblioteca „V.A. Urechia” Galați