Serviciul
Completare. Prelucrare.

Completare. Achiziții
Catalogare. Indexare
Evidență
Informare și Documentare Bibliografică
Colecții speciale. Bibliofilie
Depozite generale

Serviciul
Relații cu publicul.

Informații sintetice
Numărul de utilizatori
Documente consultate
Cauze ale fenomenului de "presiune" din partea utilizatorilor
Diverse aspecte vizând activitatea cu publicul
Manifestări culturale
Participări la
programe de cercetare

Programul PROBIP 2000
Activitatea instituției analizată în noul context
Indicatori de performanță
Automatizarea activității de bibliotecă și culegerea datelor statistice

Serviciul
Automatizarea Prelucrării Informațiilor și Serviciilor.

BVAU-Info: informații sintetice
Constituirea nodului Internet
Tehnoredactare. Multiplicare
Service-ul rețelelor

Compartimentul Personal-Metodic.
Activitatea de pregătire profesională

Atelierul de legătorie.
Noi proceduri

Activitatea administrativă.

Activitatea economico-financiară.

Managementul instituției.

Concluzii.