Indicatori de performanță
Cheltuieli curente per capita 6.009
Cheltuieli pentru achiziții
a) per capita 808
b) % cheltuielilor pentru achiziții 13,44%
Cheltuieli de capital per capita
a) cheltuieli pentru dotări per capita 620
b) % cheltuieli pentru dotări 9,4%
Personal
a) număr de personal la 1000 de locuitori 0,24
b) % reprezentând personal de specialitate 78%
Cheltuieli pentru personal
a) per capita 3.377
b) % cheltuieli pentru personal 56%
Timp mediu de funcționare pe săptămână 51 ore
Utilizatori înscriși ca % din populație 9,05%
Cost per utilizator activ 66.343
Vizite la bibliotecă
a) per capita 0,73
b) per utilizator 8,05
c) media ponderată zilnică 885
Cost per vizită 8.266
Rata de utilizare a documentelor 0,0023
Media împrumutului 1.396
Documente împrumutate
a) per capita 1,26
b) per utilizator activ 14
Documente utilizate în bibliotecă per capita 0,57
Cost per împrumut 4.742
Documente împrumutate per angajat 5.246
Numărul tranzacțiilor de referință la 1000 de locuitori 44
Titluri de carte adăugate stocului per capita 0,015
Exemplare adăugate per titlu carte adăugat 3,11
Exemplare în stoc per capita 1,88
Exemplare adăugate stocului
a) per capita 0,04
b) la 1000 de locuitori 42
Rata de înoire a stocului 44
Timpul mediu de prelucrare a documentelor -
Satisfacția utilizatorilor -


Data ultimei actualizări 22.04.1999
de către Liviu-Iulian Dediu