Anghel Rugină

Economist, profesor universitar
„Este obligația morală, sacră a celor mai bătrâni să treacă ștafeta, îndemnându-i pe cei tineri să se simtă mândri că s-au născut români. Națiunea noastră merită un viitor mai bun.”
Autograf Anghel Rugină

Prezentare

Anghel Rugină - economist
Anghel Rugină, eminent economist de talie mondială, a îmbogăţit timp de peste şase decenii patrimoniul teoriei şi practicii economice mondiale şi româneşti. Formându-se în cadrul Academiei de Înalte Studii Comerciale din Bucureşti sub aripa unor profesori precum Virgil Madgearu, Victor Slăvescu sau Nicolae Iorga, a reuşit să obţină prin opera sa economică recunoaşterea unanimă în lumea ştiinţifică de pretutindeni.
Într-un interviu acordat în anul 2005, cu prilejul unei vizite în ţară, Anghel Rugină sublinia importanţa culturii în formarea personalităţii umane, amintind în acest sens de Şcoala Comercială Superioară din Galaţi şi de Biblioteca „V.A. Urechia”, locul în care a scris prima sa lucrare, despre viaţa şi opera lui Mihai Eminescu.
Deşi stabilit în SUA, marea sa preocupare a rămas economia ţării natale, dedicând acestui subiect numeroase studii şi propunând un program de restabilire economică a României. Speranţa şi-a pus-o în generaţia tânără, numeroasele prelegeri ţinute în faţa studenţilor din universităţile românești demonstrând acest lucru.
Anghel Rugină rămâne un reper al gândirii economice moderne, o voce care a afirmat stăruitor faptul că „un miracol economic în România este încă posibil!”

Biografie

Data şi locul naşterii: 24 mai 1913, sat Vizureşti, com. Buciumeni, plasa Nicoreşti, jud. Tecuci[1]
Data şi locul decesului: 14 decembrie 2008[2], Boston, Massachusetts, S.U.A.[3]
Studii:
 • Şcoala primară din satul Vizureşti, com. Buciumeni;
 • Şcoala Comercială Elementară Nr. 1 din Tecuci (promoţia 1925);
 • Şcoala Comercială Superioară din Galaţi (promoţia 1932)4;
 • Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (astăzi Academia de Studii Economice) din Bucureşti (1932-1936);
 • Şcoala Militară de Ofiţeri de Cavalerie în Rezervă de la Târgovişte (1937);
 • studii de specializare în ştiinţe economice la Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Berlin (1942-1944), apoi la Universitatea din Freiburg (1944-1948);
 • bursă de cercetare la Library of Congress, US Treasury Department, International Monetary Found şi World Bank (1953).
Titluri științifice:
 • doctor în ştiinţe economice la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Bucureşti, cu teza „Viaţa şi opera economică a lui Dionisie Pop Marţian (1829-1865)”, coord. prof. univ. Virgil Madgearu (1942);
 • doctor în economie şi finanţe cu teza „Geldtypen und Geldordnungen. Fundamente für eine Echte Allgemeine Geldund Wirtschaftstheorie” (Fundamente din domeniul tipurilor de monedă şi ordin monetar pentru o adevărată teorie generală a banilor şi economiei), coord. prof. univ. Walter Eucken (1947).
Titluri onorifice:
 • Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1992) şi al Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (1992);
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa (1994);
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (1994), al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi şi al Universităţii de Vest din Timişoara (2000);
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (2001).
Activitate socio-profesională:
 • angajat, prin concurs, la Banca Naţională a României, fiind încadrat la Direcţia de Relaţii cu Străinătatea, Controlul Importului (1938-1942);
 • a luat parte la campania militară din Răsărit pentru eliberarea Basarabiei, fiind rănit în lupte aproape de Chişinău;
 • trimis de Banca Naţională la Berlin, a fost surprins de evenimentele de la 23 august 1944 în Germania; nu a mai revenit în ţară, emigrând în S.U.A.;
 • înalt funcţionar (consultant) al Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiaţi din Germania, aflată sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite (1948-1950);
 • a lucrat la secţia de cercetări a Comitetului Naţional pentru Europa Liberă din New York;
 • a fost invitat să predea cursuri de economie politică şi finanţe la Universitatea din Portland, Oregon, SUA (1950-1952);
 • a activat în cadrul Fondului Monetar Internaţional (din 1953);
 • a susţinut prelegeri de economie la Niagara University, New York (1953-1959);
 • a predat economie politică, finanţe şi economie internaţională la Northeastern University din Boston, Massachusetts (1958-1986);
 • s-a pensionat (1986);
 • preşedinte al Comisiei de Experţi Economici pentru statul Massachusetts (1965-1970);
 • a publicat volumul „American Capitalism At A Crossroads! : Where Do We Go From Here” (1976);
 • a donat 361 de volume Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” din Tecuci (1994);
 • alte lucrări publicate în afara ţării: Capitalisme, Socialisme ou Liberalisme Social? Observations critique a Voccasion de la Conference Internationale des Sciences Economiques a Rome (1956), Programme de Stabilisation Economique, Financiare et Sociale pour la France (1959), An End to the Agony of the American Dollar? A Plan for Stable Equilibrium Conditions of the American Monetary System (1970), A Reorganization Plan of the International Monetary Fund (1973), A Plan for Monetary, Financial, Economic and Social Stabilization for Greece (1975), A Plan for Monetary, Financial and Economic Stabilization of Italy (1977), Principia Oeconomica: New and Old Foundations of Economic Analysis (1986), Principia Metodologica 1: A Bridge from Economics to all other Natural Sciences. Toward a Methodological Unification of all Sciences (1989).
Afiliere:
 • membru al Asociaţiei Economice Americane (1952);
 • membru fondator şi preşedinte de onoare al International Society for Intercomunication of New Ideas (ISINI) (1988);
 • membru de onoare al Academiei Române (13 nov. 1990);
 • membru de onoare al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România - AGER (1994);
 • membru al Asociaţiei de Finanţe Americane, Asociaţiei de Sociologie Americane, Asociaţiei Internaţionale de Istorie a Economiei, Asociaţiei de Economie din Canada, Societăţii Regale Britanice de Economie etc.
Distincţii:
 • Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca (1994);
 • Cetăţean de Onoare al Municipiului Târgovişte (1996);
 • Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi (1997);
 • Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi (1997);
 • Cetăţean de Onoare al Municipiului Vaslui (2005).

Note

 1. În prezent, satul Vizureşti se află în com. Buciumeni, jud. Galaţi.
 2. Deşi în majoritatea surselor se menţionează ca dată a decesului 15 decembrie, Anghel Rugină a murit pe 14 decembrie, dată menţionată şi în necrologul publicat de familie în The Boston Globe.
 3. În data de 21 ianuarie 2009, rămăşiţele pământești ale economistului american de origine română Anghel Rugină au fost înhumate, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu Militar din București.

Fişier de autoritate

Catalogul electronic al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi

Surse

 • Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Mihaela Bute, Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2008, Galaţi, Axis Libri, 2009.

Resurse electronice

 • Anghel Rugină : Economist de renume mondial, prof. universitar, publicist : Notă biografică, interviu. În: Alternativa [online] : Exilul creator. [1]
 • Anghel Rugina - In memoriam. În: Universitatea „George Bacovia” din Bacău [online] : The 10th ISINI Conference Politics - Economics - Ethics Continuum for a Free, Stable and Moral Society, Bacau-2009, 17-19 dec. 2019. [2]
 • Anghel Rugină : Necrolog. În: Legacy.com [online] : The Boston Globe : Obituaries. [3]
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V Z