B. Jordan

Învăţător, scriitor
Autograf B. Jordan
„Eu n-am uitat o clipă locurile natale şi cu cât ocolul meu prin lume se lărgea, cu atât nostalgia acestor plaiuri creştea în lumea mea... Galaţiul şi satul meu natal, Jorăşti, care a dat ţării un lot ales de intelectuali au fost puternice motive de inspiraţie şi creaţie în romanele mele sociale.”

Prezentare

B. Jordan, scriitor
Reprezentant al romanului social românesc al secolului XX, B. Jordan, „învăţătorul scriitor”, aparţine prin obârşie vieţii de la ţară, de ale cărei realităţi aspre s-a apropiat. Dăruindu-se pe parcursul vieţii, în egală măsură, atât învăţământului cât şi literaturii, le-a îmbinat pe amândouă în opera sa, fapt pentru care a fost numit „romancier al învăţătorimii”. Ataşat de locurile natale, pe care le-a considerat surse de inspiraţie, şi-a exprimat dorinţa ca intelectualii locului să situeze Jorăştiul pe „harta spirituală a ţării... şi să-l pună pe picior de egalitate, în ce priveşte valorile spirituale, cu marile centre culturale din ţara noastră”.

Biografie

Data şi locul naşterii: 22 februarie 1903, com. Jorăşti, jud. Covurlui
Data şi locul decesului: 30 iunie 1962, Bucureşti
Studii:
 • Şcoala primară din Jorăşti (1910-1915);
 • Şcoala pregătitoare pentru Școala Normală din Jorăşti (1917-1918);
 • Şcoala pregătitoare pentru Școala Normală din Tg. Bujor (1918-1919);
 • Şcoala Normală de Băieţi „Şt.O. Iosif ” din Brăila (1919-1921);
 • Şcoala Normală „Spiru Haret” din Buzău (1921-1923).
Activitate socio-profesională:
 • învăţător la Şcoala primară Nr. 1 „I.C. Brătianu” din Ismail (1923-1936);
 • director al revistei Expres din Ismail (1929);
 • director al revistei Orientări din Moineşti - Bacău (1932);
 • învăţător la Şcoala primară „Progresul” din Bucureşti (1936-1939);
 • funcţionar la Fundaţia Culturală din Bucureşti, în sectorul „Școli ţărăneşti”, fiind responsabil al publicaţiei "Şcoala ţăranului" (din 1939);
 • redactor la Gazeta învăţământului (după 1944);
 • redactor principal la gazeta "Frontul plugarilor" (1947-1948);
 • consilier cultural la Direcţia „Educaţia tineretului” din cadrul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului (1948-1951);
 • referent tehnic la Direcţia „Manuale, programe, legislaţie” din cadrul Ministerului Învăţământului Public;
 • a tradus, împreună cu Teodor Holban, celebrul roman „Ţăranii” de Wladyslaw Reymont.
Afiliere:
 • membru al Societăţii Scriitorilor Români (1935);
 • vicepreşedinte al Grupării Învăţătorilor Scriitori (1940);
 • membru al Organizaţiei „Frontul plugarilor” (1945).
Colaborări la publicaţii: Almanahul învăţătorilor din Cetatea Albă, Avântul şcoalei, Azi, Bloc, Căminul cultural, Cultura poporului (Cluj), Curierul Basarabiei de Sud, Cuvântul, Dimineaţa, Doina (Jorăşti), Expres (Ismail), Freamătul şcolii, Frize, Gazeta învăţământului, Graiul copiilor, Graiul satelor, Lanuri, Licurici (revistă pentru copii), Pagini literare, Pământul (Călăraşi), Poezie, cântec, joc (revistă pentru copii), Politica vremii, Rampa, Revista scriitoarelor şi scriitorilor români, România literară (condusă de L. Rebreanu), SO4H2 (Turnu-Măgurele), Straja Moldovei, Şcoala primară română, Treisprezece, Ultima oră (Bucureşti), Universul, Universul literar, Viaţa Basarabiei, Viaţa literară, Viaţa Românească.
Debut:
 • publicistic: cu poezia „La Schit”, în revista clujeană Cultura poporului (21 oct. 1923) şi în proză cu schiţa „Vine Ministrul”, sub pseudonimul B. Jordan, în revista lui Tudor Arghezi, "Bilete de papagal" (1928);
 • editorial: cu romanul „Normaliştii” (1933).
Premii: Premiul pentru cel mai bun roman social al anului cu „Pământul ispitelor (Delta)”, la concursul organizat de ziarul Dimineaţa (1934).

Fişier de autoritate

Catalogul electronic al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi

Surse

Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Mihaela Bute. Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2008, Galaţi, Axis Libri, 2009.

Resurse electronice

 • GURUIANU, VIRGIL. Spicuiri din presa interbelică locală. Săptămâna Cărţii la Galaţi, în 1931 : Scriitorul B. Jordan. În: Viaţa liberă [online], 16 mai 2014. [citat 24 februarie 2020]. [1]


A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V Z