Dumitru Moţoc

Profesor universitar, chimist
„Din ceea ce suntem noi, mai mult de jumătate datorăm modelelor premergătoare: esenţialul este să alegem modelele vrednice pe care să le urmăm cu grijă.”
Autograf Dumitru Moţoc

Prezentare

Dumitru Moţoc, profesor universitar
Personalitate marcantă a învăţământului universitar românesc, profesorul Dumitru Moţoc este cel care a avut o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării şcolii de industrie alimentară din România, fiind primul decan al Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă din cadrul Institutului Politehnic Galaţi.
Activitatea sa de cercetare ştiinţifică a fost cu succes completată de talentul didactic dovedit pe parcursul a 47 de ani în învăţământul superior şi de publicarea a peste 130 de studii în domeniul microbiologiei şi chimiei produselor alimentare.
Profesorul Dumitru Moţoc a fost mentor pentru numeroase generaţii de studenţi, mulţi dintre aceştia devenind nume de marcă în domeniul industriei alimentare şi cadre didactice ale Facultăţii de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit din cadrul Universităţii din Galaţi.
Deşi născut pe meleaguri vâlcene, profesorul Dumitru Moţoc este una dintre personalităţile care au marcat o filă importantă a istoriei învăţământului superior din Galaţi.

Biografie

Data şi locul naşterii: 10 martie 1898, com. Băbueşti, jud. Argeş
Data şi locul decesului: 6 octombrie 1969, Moscova, U.R.S.S.
Studii:
 • Şcoala primară din comuna Băbueşti, jud. Argeş (1907-1911);
 • Liceul „Alexandru Lahovary” din Râmnicu Vâlcea (1911-1915), cursul studiilor fiind întrerupt de declanşarea Primului Război Mondial;
 • Şcoala Militară a Ofiţerilor de Rezervă din Piatra Neamţ, absolvită cu gradul de sublocotenent (1 dec. 1916 - 1 apr. 1918);
 • după terminarea Primului Război Mondial, s-a pregătit în particular pentru a absolvi clasa a VI-a de liceu, a urmat la zi clasa a VII-a şi în particular clasa a VIII-a (1918-1919);
 • Facultatea de Ştiinţe, secţia Chimie, din cadrul Universității din Bucureşti (1919-1922);
 • stagiu de specializare de doi ani în domeniul „Microbiologiei tehnice şi agricole, fermentaţiilor şi oenologiei” în Franţa, unde a lucrat la Institutul Pasteur, Institutul Naţional Agronomic din Paris, la Staţiunea Oenologică din Montpellier şi la întreprinderi de vinuri din Bordeaux, Champagne, Busgogne, Anjou etc. (1926-1928).
Activitate socio-profesională:
 • a luptat pe front, în Regimentul 36 Infanterie; repartizat în Regimentul 2 Vâlcea (amplasat pe front lângă Galaţi), regimentul fiind demobilizat şi evacuat la Mărăşeşti (1918);
 • asistent suplinitor (1922) şi asistent provizoriu (1924), numit de Ministerul Instrucţiunii Publice, la Institutul de Chimie Agricolă şi Alimentară al Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti;
 • numit chimist expert la Institutul de Chimie Agricolă şi Alimentară din Bucureşti (1926);
 • numit membru în Comisia Tehnică Specială de pe lângă Direcţia Viticulturii din Ministerul Agriculturii (1938-1950);
 • încadrat chimist şef clasa a III-a (1940), chimist şef clasa a II-a (1942), chimist şef clasa I (1943);
 • a participat la cel de-al Doilea Război Mondial, ajungând la Simferopol (Crimeea);
 • conferenţiar la Facultatea de Agronomie din Bucureşti, unde a predat cursul de „Microbiologie şi fermentaţii” (1943-1948);
 • director al Secţiei de Industrializare la Institutul de Cercetări Piscicole al României (1945-1946);
 • avansat chimist inspector general clasa a II-a şi încadrat şef de lucrări la Institutul de Chimie Agricolă şi Alimentară (1946);
 • şef de laborator la Institutul Naţional de Cercetări Tehnologice (1946-1948);
 • a predat cursul „Controlul chimic al alimentelor” la Facultatea de Chimie Industrială de la Politehnica din Bucureşti (1946-1949);
 • încadrat chimist inspector general clasa I (1947);
 • numit profesor de Chimie generală şi Chimie agricolă la Facultatea de Horticultură din Bucureşti (1948-1952);
 • primul director ştiinţific al Institutului de Industrie Alimentară din Bucureşti şi profesor la Catedra de Microbiologie şi Chimie Alimentară (din 1948);
 • director de studii (1950), director adjunct al Institutului de Industrie Alimentară din Bucureşti (1952-1955);
 • numit membru în Comisia de specialişti a Direcţiei Învăţământului Superior şi Politehnic din Ministerul Învăţământului (1952);
 • profesor suplinitor la Institutul de Ştiinţe Economice din Bucureşti (1955);
 • decan al Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă din Institutul Politehnic Galaţi (din 1955 până la pensionare);
 • profesor şi şef de catedră la Facultatea Tehnico-Economică din Institutul Politehnic Bucureşti (1960);
 • preşedinte al Comisiei Teritoriale Galaţi pentru Cercetarea ştiinţifică (1964-1969);
 • s-a pensionat în mai 1968.
Performanţe: fondatorul învăţământului superior modern de industrie alimentară din România.
Colaborări la publicaţii: Annales de Brasserie et Distillerie (Franţa), Annales de l’Institut Agronomique (Franţa), Buletinul Facultăţii de Agronomie, Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, Buletinul Institutului de Cercetări Tehnologice, Buletinul Societăţii de Chimie, Buletinul Institutului Politehnic din Galaţi, Industria alimentară, Lucrări ştiinţifice, Româniaviticolă, Tehnologija meso (Iugoslavia), Zeitschrift fur Lebensmittel (R.F.G.).
Distincţii - Decoraţii:
 • Ordinul „Coroana României” cu spade în gradul de cavaler cu panglica de „Virtutea Militară” (iul. 1918);
 • Ordinul „Steaua României” cu spade în gradul de Cavaler cu panglica de „Virtutea Militară”, pentru bravura şi devotamentul deosebit cu care a comandat compania de mitraliere în luptele de la Muncel, contribuind la respingerea atacurilor inamice în 1917 (1918);
 • „Ordinul Muncii”, clasa a III-a (1957, 1964);
 • Diploma de Onoare a Consiliului Mondial al Păcii (1959);
 • Diplomă oferită de Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din R.P.R. (1959);
 • Ordinul de Cavaler al Coroanei României pentru activitatea depusă pe front în timpul celui de-al Doilea Război Mondial;
 • Ordinul „Meritul Ştiinţific” clasa a III-a (1966).

Fişier de autoritate

Catalogul electronic al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi

Surse

Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Mihaela Bute, Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2008, Galaţi, Axis Libri, 2009.

Resurse electronice

 • Dumitru Moţoc. În: Biblioteca Virtuală Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi [online] : Biblioteca istorică : Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. [citat 29 iunie 2009].[1]
 • PREDESCU, DAN CĂTĂLIN. Gălăţeni care au uimit lumea - Dumitru Moţoc. În: Viaţa liberă [online], 7 mart. 2013. [citat 24 martie 2020].[2]
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V Z