Gheorghe Zane

Economist, istoric, profesor universitar
„Am găsit încă din adolescenţă în opera lui Nicolae Bălcescu, ca şi atâţia alţii din generaţia mea, propria mea simţire şi cugetare, idealurile care ne-au luminat drumurile în viaţă.”
Gheorghe Zane - profesor universitar

Prezentare

Economist și istoric, Gheorghe Zane are meritul de a fi contribuit la tratarea istoriei economiei naţionale nu ca pe un simplu aspect al istoriei, ci ca pe o disciplină autonomă, remarcându-se prin devoţiunea pentru opera marelui patriot Nicolae Bălcescu, căruia i-a dedicat numeroase studii şi lucrări. Lucrările sale privitoare la economia naţională au fost apreciate drept „excelente capitole de istorie” de Nicolae Iorga. Pe lângă lucrări dedicate realităţilor româneşti din domeniul industrial, agrar, comercial și bancar şi cursurile de economie politică şi finanţe, Gheorghe Zane a contribuit la coordonarea şi elaborarea Bibliografiei istorice a României, lucrare de referinţă în domeniul istoriei naţionale. Drept recunoaştere a valorii operei pe care a lăsat-o în urma sa, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale din Iaşi şi anuarul acestei instituţii îi poartă numele.
Gheorghe Zane - profesor universitar

Biografie

Data şi locul naşterii: 11 aprilie 1897, Galaţi
Data şi locul decesului: 22 mai 1978, Bucureşti
Studii:
 • Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi (abs. 1916);
 • Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi (abs. 1919).
Titluri ştiinţifice: doctor în științe juridice şi economice la Facultatea de Drept din Bucureşti cu teza „Metode şi sisteme contemporane în teoria valorii economice” (19 nov. 1923).
Activitate socio-profesională:
 • bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi (1921-1926);
 • a predat economie politică la Facultatea Agricolă a Universităţii din Iaşi (1921-1924);
 • a editat, împreună cu profesorul Radu Cernătescu, săptămânalul Îndrumarea, apărut simultan la Iaşi şi la Bucureşti (1923);
 • conferenţiar de economie politică la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi (1924-1946);
 • deputat din partea Partidului Ţărănesc, ulterior Partidul Naţional Ţărănesc (1928-1931, 1932-1933, 1946-1947);
 • profesor universitar titular de istoria doctrinelor economice (iun. 1929) şi de economie politică şi finanţe (iun. 1930) la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi (până în 1945);
 • s-a mutat la Bucureşti (1946);
 • profesor titular de economie politică şi raţionalizare la Institutul Politehnic din Bucureşti (1946-1948);
 • consilier la Institutul de Istorie (1949-1952);
 • conducător al organizaţiei locale din Iaşi a Partidului Naţional Ţărănesc, a fost arestat în timpul regimului comunist (aug. - dec. 1946, apr. 1952 – dec. 1953;
 • a fost rechemat la catedră pentru scurt timp, fără dreptul de a ţine cursuri;
 • bibliotecar la Biblioteca Academiei;
 • profesor titular de economie politică şi raţionalizare la Institutul Politehnic din Bucureşti (1946-1948);
 • consilier în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” (1949-1952);
 • cercetător principal, şef de sector, şeful secţiei „Istoria gândirii economice” şi membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române (din 1954);
 • membru în comitetul de redacţie al revistei Mondes en developpement din Paris.
Afiliere:
 • membru corespondent (3 febr. 1965) și membru titular (1 mart. 1974) al Academiei Române;
 • membru titular al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice (20 febr. 1970);
 • preşedinte al Comisiei de Istorie economică şi istoria gândirii economice de pe lângă Academia de Știinţe Sociale şi Politice;
 • membru al Asociaţiei „Tiers Monde” (Paris);
 • preşedinte al Societății Culturale „Prietenii Muzeului Bălcescu”.
Premii - Distincţii - Decoraţii:
 • Premiul Academiei Române pentru volumul „Economia de schimb în Principatele Române” (1930);
 • Ordinul „Meritul ştiinţific” clasa a II-a (26 sept. 1966);
 • Ordinul Muncii, clasa I (7 sept. 1967).
Colaborări la publicaţii: Arhiva; Cercetări istorice; Independenţa economică; Ion Neculce; Probleme Economice; Revue roumaine des sciences sociales. Sciences economiques; Revista critică; Romania Today; The Roumanian Journal of Sociology; Studii; Viaţa economică; Viaţa Românească.

Fişier de autoritate

Surse

 • Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Mihaela Bute. Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2008, Galaţi, Axis Libri, 2009.

Resurse electronice

 • Gheorghe Zane : [fişă biobibliografică]. În: Wikipedia [online] : Enciclopedia liberă. [[1]]
 • Gheorghe Zane : [fişă biografică]. În: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi [online] : Personalităţi : Economie şi administrarea afacerilor. [[2]]
 • Zane, Gheorghe : (11 aprilie 1897, Galaţi - 22 mai 1978, Bucureşti), economist şi istoric. În: Economişti la Academia Română [online] : Gândirea economică românească. Partea a II-a. Vol . 1 : Personalităţi ale vieţii academice economice, 1918-2018 – Preliminarii.[[3]]
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V Z