Ion Trandafir

Poet, publicist
„Eu mi-am propus ca în poezia pe care o scriu, explorând universul spiritual originar şi parcurgând diacronic etapele devenirii sale, să ajung la marea sinteză a undelor de simţire în ritmurile lor incipiente, aşa cum sunt prinse în folclorul românesc.”
Autograf Ion Trandafir
Ion Trandafir - poet, publicist

Prezentare

Ion Trandafir s-a născut în comuna Borduşani, pe malul stâng al Dunării, în casa bunicilor săi, în 1925 stabilindu-se cu familia la Galaţi, unde tatăl său, Nicolae Trandafir, se angajase mecanic de vapor. Poetul şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în oraşul de adopţie, exceptând anii de studii de la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, întrerupte din cauza lipsurilor materiale.
Dunărea, pe care i-a adus-o aproape tatăl său, prin prisma meseriei, a devenit o permanenţă în opera sa, la apropierea de poezie contribuind şi mama sa, care a avut grijă să-i pună în mână, încă din copilărie, cărţile lui Mihai Eminescu şi George Coşbuc, astfel că starea poetică regăsită în „sfânta aşezare” a Dunării a devenit o constantă a sufletului său.
Ion Trandafir a avut şansa să fie elevul a două dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ gălățene, Liceul „Costache Negri” şi Liceul „Vasile Alecsandri”, devenind în cele din urmă unul dintre „vârfurile foştilor elevi cu preocupări umaniste”.
Dedicat profesiunii sale de credinţă, promovarea literaturii, Ion Trandafir şi-a pus amprenta asupra vieţii culturale gălăţene pe parcursul a câtorva decenii, realizând montaje literare, organizând numeroase şezători şi întâlniri literare, atât în cămine culturale, case de cultură şi şcoli, cât şi în cadrul neconvenţional al uzinelor şi întreprinderilor gălăţene, atât în municipiul Galaţi, cât şi în judeţ, remarcându-se ca „un permanent truditor la dezvoltarea literaturii adevărate din această parte de Ţară Românească, o conştiinţă vie [...], o privire fierbinte peste fenomene şi evenimente”.
Prin activitatea culturală şi literară desfăşurată, s-a dovedit a fi profund implicat în viaţa Galaţiului, dovadă stând şi participarea, alături de alţi oameni Ion Trandafir a susţinut că literatura gălăţeană „ar putea uimi şi convinge”, considerând că „Galaţiul are o personalitate specifică... chiar unică în peisajul artei româneşti”, devenind mentor pentru mulţi poeţi gălăţeni, promovând, de câte ori a avut ocazia, creaţia locală şi numărându-se, în 1991, printre membrii fondatori ai Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, alături de alte nume importante ale vieţii literare de la Dunăre.
Numele poetului gălăţean care „a trăit în spaţiul poeziei mai curând decât în propria casă” se regăseşte în paginile monografiei Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” printre cei care și-au făcut auzit glasul în spațiile generoase ale instituţiei de cultură, autorul donând bibliotecii peste 150 de manuscrise, printre care se numără multe poezii nepublicate, acestea fiind incluse astăzi în Colecţiile Speciale ale bibliotecii. Portretul său, realizat de pictorul Teodor Vişan, care a beneficiat de încurajările poetului în perioada începuturilor sale artistice, se află între operele de artă plastică aflate în patrimoniul Bibliotecii „V.A. Urechia”, pentru a reaminti gălăţenilor de rapsodul Dunării, în onoarea căruia revista Porto-Franco decernează Premiul „Ion Trandafir” pentru debut în poezie.
Ion Trandafir, cel care „şi-a legat prin poezie numele şi destinul literar de acest spaţiu dunărean din a cărui magmă istorică şi contemporană, au izbucnit cuvintele emoţiei sale”, a lăsat în urmă o creație literară prestigioasă și originală, care asigură permanenţa numelui său printre personalităţile reprezentative ale istoriei literaturii de la Dunăre şi ale cărui versuri transmit peste timp din sensibilitatea şi trăirile poetului:
Şi dacă primesc puţină lumină
de la un cuvânt căutat,
eu şi cu umbra mea dinăuntru
facem cât o aripă
la putere de Dunăre;
şi aşa, abia acoperim
jumătate din cercul cel mare al inimii.[1]

Biografie

Data şi locul naşterii: 23 decembrie 1924, com. Borduşani, jud. Ialomiţa
Data şi locul decesului: 27 septembrie 1995, Galaţi
Studii:
 • cursuri primare la Şcoala de aplicaţie a Şcolii Normale „Costache Negri” din Galaţi;
 • Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi (promoţia 1944);
 • Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (1944-1947, studii neterminate);
 • Şcoala de Normatori a Ministerului Industriei Uşoare, Direcţia Industrială a Bumbacului, Inului şi Cânepei, Serviciul Cadre şi Învăţământ (1950).
Activitate socio-profesională:
 • preşedinte al Cenaclului Literar „13 iunie 1916” din Galaţi (1950-1954);
 • preşedinte al Cenaclului Literar „Fluviul” din Galaţi (1954-1980);
 • economist la Întreprinderea Comunală Galaţi (1958);
 • referent şi inspector principal cu probleme de documentare şi presă la Sfatul Popular Regional Galaţi (1959-1966);
 • şef serviciu adjunct la Serviciul Producţie din cadrul Întreprinderii Regionale pentru Valorificarea Legumelor şi Fructelor din Galaţi (1966-1968);
 • pensionat medical (1969);
 • a făcut parte din Colegiul de redacţie al revistei gălăţene Porto-Franco.
Afiliere:
 • membru în conducerea Asociaţiei Ştiinţifice a Inginerilor şi Tehnicienilor din Galaţi (1947-1949);
 • membru al Uniunii Scriitorilor din România (1972);
 • membru fondator şi membru în Biroul Cenaclului Scriitorilor din Galaţi (1986);
 • membru fondator al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi (1991).
Colaborări la publicaţii: Ateneu, Convorbiri literare, Cronica, Dacia, Încercări literare, Luceafărul, Munca, Pagini dunărene, Porto-Franco, Ramuri, România literară, Scânteia tineretului, Tomis, Viaţa liberă, Viaţa nouă.

Note

 1. „Absidă la Dunăre”, în Anotimp tăcînd, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, p. 28.

Fişier de autoritate

Catalogul electronic al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi

Surse

 • Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Tena Bezman. Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2014, Galaţi, Axis Libri, 2015.

Referințe

 • Lică Rugină:
„...Ion Trandafir e un poet al Dunării, al curgerii, al devenirii neîntrerupte şi al ecoului pe care îl întreţin în zvonul acestei deveniri valorile rezistente la eroziunea timpului.”
 • Laurenţiu Bourceanu:
„...Trăsătura fundamentală, pe al cărei temei cristalizează într-un chip atât de caracteristic originalitatea poeziei lui Ion Trandafir, este inconstestabil purificarea, esenţializarea metaforelor până acolo, încât, potenţate prin sublimare, ele transfigurează într-un mare joc de simboluri mirifice.”
 • Ion Manea:
„Poet al Dunării, oriunde ar fi ea, dar mai ales la Galaţi, Ion Trandafir trăieşte sub nimbul a două superbe obsesii: Eminescu şi Fluviul.”
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V Z