Iosif Egri

Inginer, profesor universitar
"În munca de dascăl nu trebuie uitat niciodată că tânărul care învaţă nu trebuie asemănat cu un pahar care se umple, ci cu o făclie care trebuie aprinsă."
Autograf Iosif Egri
Iosif Egri - inginer

Prezentare

Născut pe meleaguri maramureşene, urmând studiile universitare la Timişoara şi începându-şi activitatea profesională la Oradea, inginerul Iosif Egri a fost obligat de evenimentele istorice ale anului 1940 (cedarea Ardealului de Nord) să se refugieze spre Galaţi, acolo unde a deschis drumuri noi învăţământului superior, remarcându-se ca dascăl dedicat şi remarcabil organizator.
Renunţând la activitatea desfăşurată în sfera producţiei industriale, Iosif Egri a fost numit la conducerea Institutului Mecano-Naval din Galaţi, devenind astfel primul lui director. Cu o întrerupere de trei ani, inginerului Iosif Egri i-a revenit dificila sarcină de a coordona şi consolida activitatea importantei instituţii de învăţământ gălăţene, parcurgând transformarea acestuia în Institutul Tehnic, apoi în Institutul Politehnic, până în momentul înfiinţării Universităţii din Galaţi, în anul 1974.
În condiţiile unei baze materiale şi didactice aproape inexistente, beneficiind de susţinerea unei echipe puternice, Iosif Egri s-a remarcat prin realizări decisive pentru viaţa institutului, precum finalizarea lucrărilor de construcţie ale sediului, organizarea sălilor de curs, ridicarea de cămine studenţeşti, înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a laboratoarelor indispensabile procesului de învăţare, asigurarea sălii de festivităţi, ridicarea atelierului şcoală – cea mai mare investiţie a institutului de la înfiinţarea sa.
Dovedind importante calităţi manageriale, Iosif Egri a fost de asemenea un dascăl dedicat, preocupat de asigurarea condiţiilor propice studiului în anii de pionierat ai învăţământului universitar gălăţean şi atunci când, în pofida tuturor eforturilor resursele se dovedeau a fi insuficiente, profesorul le adresa studenţilor săi cuvinte de încurajare: „nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte în ea”.
Activitatea meritorie desfăşurată de-a lungul timpului de profesorul gălăţean a fost răsplătită cu numeroase distincţii, medalii şi ordine ale muncii, odsemnificaţie deosebită având conferirea titlului de „Profesor Universitar Emerit“, în 1974, pentru activitatea realizată în domeniul instruirii şi educării studenţilor, respectiv dezvoltării învăţământului şi culturii, dar şi acordarea titlului de „Senator de Onoare”, în 1996, pentru activitatea depusă în calitate de rector al Institutului Politehnic din Galaţi.
Ampla activitate desfăşurată în producţie, cercetare şi în învăţământul superior, devotamentul cu care s-a dăruit instituţiei în care şi-a petrecut mare parte din viaţă şi succesele profesionale obţinute cu trudă de-a lungul anilor, fac din profesorul inginer Iosif Egri o personalitate de referinţă a învăţământului superior tehnic din Galaţi şi din ţară.

Biografie

Data şi locul naşterii: 15 mai 1911, com. Şomcuta Mare, jud. Maramureş
Data şi locul decesului: 1 februarie 2000, Galaţi
Studii:
 • Şcoala Primară şi Gimnaziul de Stat din Şomcuta Mare, jud. Maramureş;
 • Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare (absolvit în 1929);
 • Facultatea de Electro-Mecanică, Şcoala Politehnică din Timişoara (1934-1938).
Activitate socio-profesională:
 • conferenţiar şi director (oct. 1951 – sept. 1953), apoi director adjunct cu delegaţie de director (15 sept. 1953 – 15 ian. 1954) al Institutului Mecano-Naval din Galaţi, devenit ulterior, în 1957, Institut Politehnic;
 • profesor (titular din 1966) şi şef al catedrei „Organe de maşini şi desen”, unde a pus bazele unui laborator pentru măsurători de mare precizie (1951-1974);
 • decan (1 sept. 1955 – 30 sept. 1955; 1 sept. 1956 – 24 nov. 1958) şi rector (25 nov. 1958 – 1 iul. 1974) al Institutului Politehnic din Galaţi;
 • în baza ordinului nr. 14 din 30 ian. 1961, a fost delegat să gireze conducerea Institutului Pedagogic până la numirea unui director (1 febr. 1961 – 10 oct. 1961);
 • membru în Biroul Comitetului Judeţean P.C.R. Galaţi (1968);
 • a făcut parte din Senatului Universităţii, constituit la data de 16 dec. 1974.
Afiliere:
 • membru al Asociaţiei Știinţifice a Inginerilor şi Tehnicienilor (din 1947);
 • preşedinte al Asociaţiei „Ştiinţa” din Galaţi (1955-1956);
 • preşedinte al Clubului Sportiv „Politehnica” din Galaţi (din 1966);
 • preşedinte al Comitetului Regional de Luptă pentru Pace din Galaţi (din 1960).
Titluri:
 • Profesor Universitar Emerit, numit prin Decret prezidenţial nr. 105 din 28 iun. 1974, cu prilejul „Zilei învăţătorului”;
 • Senator de Onoare al Institutului Politehnic din Galaţi, titlu acordat de Senatul Universităţi „Dunărea de Jos” (1 oct. 1996).
Distincţii - Decoraţii:
 • Medalia Muncii (26 apr. 1949; 14 febr. 1950);
 • Ordinul Muncii clasa a III-a, conferită prin Decret nr. 308 din 12 aug. 1959;
 • Medalia „În cinstea încheierii colectivizării agriculturii” (1962);
 • Medalia Centenarului Academiei R.S.R. (1966);
 • Medalia „150 de ani de la înfiinţarea primelor cursuri de inginerie în limba română în Bucureşti” (oct. 1968);
 • Ordinul Muncii clasa a II-a, conferită prin Decret nr. 494 din 26 iun. 1969;
 • Medalia „A XXV-a aniversare a eliberării Patriei”, conferită prin Decret nr. 560/1969;
 • Medalia „Semicentenarul învățământului superior tehnic din Timișoara” (15 nov. 1970);
 • Medalia „A 50-a aniversare a P. C. R.” (1971);
 • Medalia „25 de ani de la proclamarea Republicii”, conferită prin Decret nr. 480/1972;
 • Medalia „30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascistă”;
 • Diplomă de Onoare și Medalia Jubiliară „50 de ani de învăţământ superior la Galaţi”, acordată de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pentru merite deosebite în dezvoltarea Universității și întărirea relațiilor noastre de colaborare (1998).
Colaborări la publicații: Construcţia de maşini, Forum, Îndrumătorul cultural, Lucrări ştiinţifice, Munca, Orientări, Orizont ştiinţific, Studii şi Cercetări de Mecanică Aplicată, Viaţa Nouă.

Fișier de autoritate

Catalogul electronic al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi

Surse

 • Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Tena Bezman, Mihaela Bute. Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2011, Galaţi, Axis Libri, 2013.

Resurse electronice

 • [Fotografii cu profesorul Iosif Egri]. În: Albumul promoţiei 1958 : Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Mecanică : fotografii [online], p. 1, 23, 34, 56, 179, 272, 275, 476. [[1]]
 • Profesorul inginer Iosif Egri. În: Albumul promoţiei 1958 : Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Mecanică : profesorii [online]. [[2]]
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V Z