Mihai Honorius Teodorescu

Inginer mecanic, profesor universitar

„Succesul nu înseamnă să câştigăm cât mai mulţi bani. El înseamnă să ne străduim zilnic să realizăm obiectivul ales de noi în mod liber, care dă sens vieţii noastre şi ne încurajează în strădaniile noastre, ne menţine interesul mereu viu iar dimineaţa ne îmboldeşte să ne ridicăm din pat”
Autograf Mihai Honorius Teodorescu
Mihai Honorius Teodorescu - inginer mecanic, profesor universitar

Prezentare

Un modelator de caractere, astfel îl văd astăzi cei care au avut bucuria să-l cunoască pe inginerul şi profesorul Mihai Teodorescu, fie că aceştia sunt foşti studenţi, colaboratori sau colegi de catedră. Lăsând în urma sa o moştenire spirituală şi profesională ce se regăseşte şi astăzi în cei pe care i-a format, profesorul Mihai Teodorescu a adus catedrei Tehnologiei Construcţiilor de Maşini din cadrul niversităţii gălăţene un spirit inovativ, orientând activitatea în noi direcţii de cercetare. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, cărora le-a dedicate cea mai mare parte din viaţa sa, s-au concretizat în peste 240 de lucrări ştiinţifice de cercetare fundamentală, publicate în reviste de prestigiu sau prezentate la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate, în peste 180 de lucrări de cercetare aplicativă pe bază de contract cu diferite întreprinderi, precum şi în numeroasele manuale şi cursuri editate. Ctitor de şcoală, Mihai Teodorescu a fost printre primii profesori care a pus bazele şi a încurajat dezvoltarea domeniului deformărilor plastice la rece.
Prorector şi rector al Universităţii din Galaţi, Mihai Teodorescu şi-a pus în slujba instituţiei gălăţene calităţile organizatorice prin ridicarea unor noi spaţii dedicate Facultăţii de Mecanică şi prin contribuţia adusă la înnobilarea holului corpului D cu două opere de artă aparţinând renumitului pictor Sabin Bălaşa, „Naşterea poporului român” (relocată din sediul Muzeului Militar Central în 1988) şi „România”, lucrări ce îmbogăţesc patrimoniul cultural al oraşului Galaţi.
Modelul reprezentat de omul şi profesorul Mihai Teodorescu i-a inspirat pe cei care i-au urmat, determinându-i să instituie, începând cu anul 2009, Diploma de excelenţă „Mihai Honorius Teodorescu” acordată profesorilor universitari care, prin activitatea didactică, ştiinţifică şi managerială, s-au remarcat la nivel naţional şi internaţional.
Dăruirea cu care s-a dedicat profesiei, numeroasele proiecte de cercetare ştiinţifică de nivel internaţional, brevetele de invenţie şi, nu în ultimul rând, oamenii pe care i-a format în spiritul omeniei şi competenţei, toate acestea reprezintă o preţioasă moştenire a celui care rămâne pentru mulţi Profesorul Mihai Teodorescu.

Biografie

Data şi locul naşterii: 17 august 1941, Buzău
Data şi locul decesului: 21 ianuarie 1999, Galaţi
Studii:
 • Şcoala generală la Cluj şi Buzău (1948-1955);
 • Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Buzău (1955-1959);
 • Institutul Politehnic Braşov, Facultatea de Mecanică, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (1959-1964);
 • studii doctorale la Institutul Politehnic Timişoara (1969-1973);
 • specializare în practica mecanică la Verkehrsbetriebe der Stadt Dresden, Germania (iul. – aug. 1963);
 • specializare în producţie la Uzina Mecanică din Galaţi (1965);
 • specializare în proiectare de ştanţe şi dispozitive pentru utilaje la Întreprinderea de Autocamioane din Braşov (1966) şi la ICFM Bucureşti (1967);
 • specializare la catedra TCM a Institutului Politehnic Cluj-Napoca (1967) şi la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Timişoara (1969-1970);
 • specializare în domeniul tehnologiilor de deformare plastică la rece la Universitatea Tehnică din Kemnitz, Germania (sept. 1971);
 • stagiu de specializare în deformări plastice la Universitatea Tehnică din Klausthal, Germania (1992);
 • specializare la Şcoala Naţională Superioară de Mine din Paris – Centre de Mise en Form des Materiaux, CEMEF, Sophia Antipolis, Franţa (1991, 1992, 1994);
 • stagiu de documentare la Universitatea din Limerick, Irlanda (aug. 1998).
Titluri ştiinţifice:
 • Doctor inginer în domeniul mecanic, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini cu teza: „Contribuţii la studiul influenţei stării structurale a unor oţeluri hipoeutectoide asupra prelucrabilităţii prin aşchiere” la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, Facultatea de Mecanică (1973).
Activitate socio-profesională:
 • preparator (1964-1967), asistent universitar (1967-1969) la Institutul Politehnic Galaţi, Facultatea de Mecanică, catedra TCM;
 • şef lucrări suplinitor (1969), şef lucrări titular, prin concurs (1970-1975) la Institutul Politehnic Galaţi, Facultatea de Mecanică;
 • conferenţiar universitar la catedra TCM a Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic Galaţi (1975-1991);
 • şeful catedrei Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) din cadrul Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic Galaţi (1974-1980, 1990-1999);
 • redactor-şef la Fascicula V, Tehnologii în Construcţia de Maşini a Analelor Universităţii din Galaţi (1978-1998);
 • prorector al Universităţii din Galaţi (1980-1989), calitate în care a contribuit la realizarea unor obiective de investiţii precum: corpurile de clădire B şi D ale Facultăţii de Mecanică; Secţia de cercetări tehnologice în industria alimentară (1 şi 2) cu staţii pilot şi utilaje performante; Laboratoarele şi staţiile pilot pentru cercetări metalurgice; Laboratoarele de automatizări şi electronică industrială; Baza de cercetare tribologică şi organe de maşini; Centrul pentru modelarea uneltelor de pescuit, corpul Facultăţii de Ştiinţe Economice; cantina 2;
 • redactor responsabil adjunct al Buletinului şi Analelor Universităţii din Galaţi (1980-1999);
 • conducător de doctorat cu delegație (1981-1990);
 • profesor universitar la catedra TCM a Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic Galaţi (1991-1999);
 • a predat disciplinele: Proiectarea ştanţelor şi matriţelor, Tehnologia presării la rece, Utilaje pentru deformare plastică, Modelarea proceselor de prelucrare;
 • a realizat şi dotat Laboratorul de Deformări Plastice la Rece şi a contribuit la dotarea altor laboratoare ale catedrei TCM;
 • rector al Universităţii din Galaţi (1989);
 • conducător de doctorat la specializarea „Tehnologia Construcţiei de Maşini” la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (1993-1999) – a îndrumat 20 de doctoranzi;
 • membru/preşedinte în comisii de doctorat la Universitatea din Galaţi, la Institutele Politehnice din Bucureşti, Timişoara şi Iaşi, la Universităţile din Braşov, Sibiu şi Cluj;
 • vicepreşedinte al Comisiei pentru introducerea şi extinderea extrudării la rece şi deformării plastice orbitale în industria constructoare de maşini;
 • începând din anul 1964 a pus bazele laboratorului de Tehnologii pentru deformarea plastică la rece în cadrul Institutului Politehnic din Galaţi;
 • director editorial al publicaţiei Analele Universităţii, secţiunea Procese de deformare plastică;
 • membru în Colegiul Ştiinţific al revistei Deformări Plastice = Journal of Plastic Deformation, Sibiu;
 • membru în Comitetul ştiinţific al ESAFORM Buletin, Sophia Antipolis, Franţa;
 • membru în comitetul de organizare al The Annual Symposiuum of Romanian Academy and of the Institute of Solid Mechanics;
 • a iniţiat şi organizat la Universitatea din Galaţi începând din 1975, şase ediţii ale conferinţei Tehnologii moderne în construcţia de maşini;
 • a organizat colocviul Recondiţionare, economie, recuperare la Universitatea din Galaţi, Facultatea de Mecanică, catedra TCM;
 • coordonator al activităţii de cercetare şi dezvoltare a Departamentului de Inginerie Tehnologică şi Deformare Plastică (DITDP);
 • iniţiatorul şi organizatorul Simpozionului Naţional de Tehnologii Speciale şi Neconvenţionale, care din 1994 s-a desfăşurat la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi;
 • a organizat în fiecare an Conferinţa Naţională Tehnologii Speciale de Deformare;
 • a organizat Conferinţa Naţională de Tehnologii şi Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică (15-17 oct. 1993);
 • a participat la manifestări internaţionale, precum: „NUMIFORM ’92” – Balkema, Rotterdam (Olanda); Reuniunea Bianuală „Numerical and Physical Modelisation of the Metal Forming Processes” Birmingham (Marea Britanie), 1996; Conferinţa Internaţională „NUPHYMAT ’96” Sophia Antipolis (Franţa); IDDRG ’96 (Ungaria); Congresul Internaţional IMEC ’96 Connecticut (SUA); ESAFORM ’97 (Franţa);
 • a organizat seminarii internaţionale pe tema „Procese speciale de deformare a materialelor” avându-i ca invitaţi pe prof. dr. ing. Jean-Loup Chenot, CEMEF – Franţa (1994); prof. dr. ing. Akitake Makinouchi, RIKEN – Japonia (1995); prof. dr. ing. Cristian Teodosiu, LPMTM – CNRS, Universitatea Paris – Nord – Franţa (1997); prof. Michael Hillary, Irlanda.
Afiliere:
 • membru fondator al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
 • membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Române pentru Tehnologii Neconvenţionale, filiala Galaţi;
 • membru al Asociaţiei ESAFORM (The European Scientific Association for Material Forming) din Franţa;
 • membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR).
Performanţe:
 • a introdus metoda de caracterizare a tablelor utilizate în construcţia de automobile: testul UGAL, utilizat pe scară industrială;
 • a pus bazele specializări „Tehnologii Neconvenţionale” de la Facultatea de Mecanică a Universităţii din Galaţi;
 • a fost primul care, după anul 1990, a creat o punte de legătură ştiinţifică între şcoala universităţii gălăţene şi foruri ştiinţifice europene prin intermediul programelor de cercetare internaţionale TEMPUS şi PECO, programe prin intermediul cărora studenţi şi cadre didactice de la Universitatea din Galaţi au făcut stagii de perfecţionare în Franţa, Germania etc;
 • în calitate de director al Departamentului de Inginerie Tehnologică şi Deformare Plastică la Universitatea din Galaţi introduce Laboratorul de Modelare Numerică din cadrul DITDP în reţeaua Europeană ESAFORM de laboratoare de testare a materialelor în vederea deformării plastice a acestora;
 • urmare a multiplelor colaborări (contracte de cercetare, proiecte TEMPUS) iniţiate şi desfăşurate sub coordonarea prof. M. Teodorescu cu CEMEF Sophia Antipolis - Franţa, colectivul catedrei TCM a Universităţii „Dunărea de Jos” a fost inclus ca partener în contractul PC6 Virtual Intelligent Forging VIF_CA507331, desfăşurat în perioada 2004-2008;
 • autor şi coautor a 12 brevete de invenţii şi inovaţii în domeniul tehnologiei construcţiei de maşini şi echipamentelor de deformare plastică la rece (7 invenţii şi 5 inovaţii).
Colaborări la publicaţii:
 • în ţară: Studii şi cercetări de Mecanică Aplicată (Editura Academiei Române), Studii şi cercetări de Fizică (Editura Academiei), Construcţia de Maşini, Metalurgia, Metalurgia Aplicată, Buletinul Universităţii din Galaţi (1978-1982), Analele Universităţii din Galaţi (din 1983), Progrese în Fizică (Institutul Central de Fizică), Tehnologii, Calitate, Maşini, Materiale (Editura Tehnică), Lucrările Simpozionului Naţional de Tensometrie;
 • în străinătate: Methode in Industrial Forming Processes (Numiform, Franţa, 1992), Metal Forming Theory and Practice (Miskolc, Ungaria, 1991), Wear (Elsevier, Amsterdam, 1992), 11th Colloqvium on Machine Tools (Budapesta, 1988), Progressive Technologiender Umfortechnik (Germania, 1981), Aluminium, Corrosion (Franţa), Macchine, Tranciatura e Stampaggio (Italia).
Distincţii - Decoraţii:
 • Titlul „Conferenţiar universitar evidenţiat” (1980);
 • Medalia „Meritul ştiinţific” (1981);
 • Titlul şi diploma de „Senator de Onoare” ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (1996);
 • Diplomă de Onoare şi Medalia jubiliară „50 de ani de Învăţământ Superior la Galaţi” pentru merite deosebite în dezvoltarea şi întărirea relaţiilor noastre de colaborare (1998);
 • Diplomă de Onoare pentru recunoaşterea contribuţiei ştiinţifice de înalt nivel şi loialitate faţă de Conferinţele CNMU/ICMaS organizate în perioada 1948-2008, decernată de Asociaţia Română ICMaS, Bucureşti.
Debut:
 • publicistic în ţară – cu articolul „Studiul influenţei regimului de aşchiere şi strunjirii materialului asupra rugozităţii suprafeţelor prelucrate prin strunjire”, în publicaţia Studii şi cercetări de mecanică aplicată, an. 28, nr. 4 (1969);
 • publicistic în străinătate – cu articolul „Capacité de protection de certaines peinture”, în publicaţia Naviers Port et Chantiere, nr. 211, Franţa (1967);
 • editorial în ţară – cu „Elemente de proiectare a ştanţelor şi materialelor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977;
 • editorial în străinătate – „Mise en Forme des Metaux (I). Une Methodologie pour determiner l’aptitude a l’emboutissage des tôles minces”, École Nationale Supérieurs des Mines de Paris, Centre de Mise en Forme des Matériaux, Franţa, 1992.

Fişier de autoritate

Catalogul electronic al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi

Surse

 • Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Mihaela Bute, Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2009, Galaţi, Axis Libri, 2010.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V Z