Municipiul Tecuci

Cadrul natural

Date istorice

Administraţie locală

Cultură

Culte

Învăţământ

Sănătate

Economie

Societăţi comerciale

Organizaţii neguvernamentale

Servicii de informaţii publice

Servicii speciale şi de urgenţă

Sport

Divertisment

Turism

Personalităţi locale