Cerţeşti

Date monografice

certesti.
Şcoala "George Ivaşcu" Cerţeşti
Cerţeşti este o comună ce are în componenţă 3 sate: Cerţeşti, Cârlomăneşti şi Cotoroaia. Comuna este situată în nordul judeţului Galaţi, la hotarul cu judeţul Vaslui, în colinele Covurluiului, altitudinea în cuprinsul său variind între 95 m în E, pe Bârzota, şi 260 m în SE, în dealul Poiana. Suprafaţa este de 6372 ha, iar populaţia este de 2547 locuitori (2002). Temperatura medie anuală a aerului este 9,7° C. Comuna se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârzota şi Blăneasa. Pe raza comunei Cerţeşti se află o pădure de aproximativ 550 Ha, constituită din specii de foioase, în special stejar şi carpen, dar şi diverse alte specii de copaci, cum ar fi frasin, ulm şi cireş sălbatic. În comună există de asemenea două iazuri, unul în localitatea Cotoroaia, cu o suprafaţă de cca 16 ha şi unul în localitatea Cârlomăneşti, cu o suprafaţă de cca 10 ha. Pe iazul din Cotoroaia se organizează şi concursuri cu caracter sportiv, de către AJVPS Galaţi, în vreme ce pe iazul din Cârlomăneşti se permite publicului accesul la pescuit sportiv.
Satul Cerţeşti este atestat documentar la 24 ianuarie 1489. Într-un document emis de Petru Rareş în 1528 este amintit judele Stan Cerţul.
certesti.
Biserica " Adormirea Maicii Domnului"
Satul Cârlomâneşti este atestat documentar la 11 aprilie 1538; se pare ca primul nume al satului a fost acela de Mogoşeşti stăpânit de un Manea Mogoşescul. Numele localităţii derivă de la forma italiană a numelui a împăratului Carol cel Mare şi anume „Carlomango”. În aceasta localitate se găseşte o mânăstire care datează din secolul al XV-lea. Primele menţiuni despre mănăstirea de la Cârlomăneşti au fost găsite într-un uric de la mănăstirea Neamţ datat 5 aprilie 1445. La locul numit astăzi „fântâna popii” era un schit al lui Ciunca Stan. Această mănăstire este menţionată şi în documentele de la 1548, în vremea lui Petru Movilă al Moldovei când se pare că avea aproape 400 de vieţuitori. Turcii şi eteriştii vor distruge vechiul aşezământ monahal.
Satul Cotoroaia este atestat in anul 1803, numele satului provenind, probabil, de la întemeietorul lui şi anume Cotoarcă, amintit în 1508. La aceasta dată, fiii lui vând o parte din moşia satului vecin Ciureşti. Unii cercetători susţin că antroponimul provine de la „cotor” care are sensul de „singuratic” pentru că expresia „n-am nici o cotoară cu el” are înţelesul de „a nu avea legătură cu cineva”.
Obiective turistice
Biserica de lemn " Adormirea Maicii Domnului"
certesti.
Mănăstirea Cârlomăneşti
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în 1776 şi este situată în cimitirul satului Cerţeşti. Este o biserică mică, din lemn, monocelulară, pe tip de plan bazilical, acoperită cu sindrilă şi lipsită de turlă.
Mănăstirea Cârlomăneşti se află în satul cu acelaşi nume, comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi şi este mănăstire de calugări cu viaţa de obşte, în prezent cu 4 vieţuitori. Prima atestare documentară este din anul 1445 când fiul lui Alexandru cel Bun hotărăşte ridicarea unei aşezări sihăstreşti. Biserica a trecut prin multe încercări de-a lungul anilor fiind arsă, distrusă, însă viaţa monahală se reia în 1997, când Chiriarhul Dunării de Jos hotărăşte reînfiinţarea mănăstirii. Vechea biserică este o construcţie simplă, în formă de navă, în stil moldovenesc. Aşezământul cuprinde un paraclis şi un corp de chilii. Corpul de chilii este nou construit, în apropierea bisericii.
Sursa: Geacu, Sorin. Judeţul Galaţi : Dicţionar de geografie fizică. Bucureşti : Editura CD Press, 2007; Biserica de lemn " Adormirea Maicii Domnului". În: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi [online]. [citat 3 februarie 2010]. Disponibil în internet: http://www.galati.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1673&lacas=true; Comuna Certesti : Prezentare. În: Primaria Cerţeşti [online]. [citat 3 aprilie 2012]. Disponibil în internet: http://www.primariacertesti.ro/index.html; Mănăstirea Cârlomănăşti. În: Arhiepiscopia Dunării de Jos : Mitropolia Munteniei şi Dobrogei [online]. [citat 3 februarie 2010]. Disponibil în Internet: http://www.edj.ro/index.php/mnstirea-carlomneti; Manastirea Carlomanesti. În: InfoPensiuni.ro [online]. [citat 3 aprilie 2010]. Disponibil în Internet: http://www.infopensiuni.ro/cazare-tecuci/obiective-turistice-tecuci/manastirea-carlomanesti_2390

Primăria CERŢEŞTI

certesti.
Primăria Cerţeşti

Date contact:

Adresa: loc. Cerţeşti, jud. Galaţi
Cod poştal: 807070
Telefon: 0236/337505
Fax: 0236/337536
E-mail: primariacertesti@yahoo.com
Site: http://www.primariacertesti.ro

Biblioteca

Biblioteca Comunală Cerţesti este situată în centrul comunei, în vecinătatea şcolii generale, sediului primăriei şi magazinului sătesc. Biblioteca a fost înfiinţată în perioada 1957 – 1958, cu un număr de 1.800 volume. Funcţionează din anul înfiinţării în Căminul Cultural Cerţeşti.
Bibliotecari:
 • Popa Tanţa
 • Ahârşinei Gabi
 • Pohrib Fotina
Bibliotecar:
CĂRĂUŞ Maria Nela (n. 27.09.1968, com. Cerţeşti, jud. Galaţi)
 • Studii: Liceul Agroindustrial Tecuci.

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Cerţeşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Cotoroaia, com. Cerţeşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Cârlomăneşti, com. Cerţeşti
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială "George Ivaşcu", com. Cerţeşti, email: scoalacertesti@yahoo.com
 • Şcoala Primară Nr. 1', sat Cotoroaia, com. Cerţeşti
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Cârlomăneşti, com. Cerţeşti, Tel: 0236/864.187

Obiceiuri și tradiții populare

Caloianul este un ritual de invocare a ploii şi a fertilităţii solului. Obiceiul consta în crearea unui omuleţ (o păpuşă), făcut din lut combinat cu apă, care era împodobit cu iarbă şi care trecea succesiv prin ritualurile de înmormântare, respectiv înviere. La finalul acestor ritualuri, caloianul era eliberat pe apă, pentru a aduce apoi cheile cerului care opresc ploile. Invocarea ploii avea forma unui bocet al unui text, care se spunea de către cei care participau la înmormântarea caloianului.
În comuna Cerțești, copiii se duceau la un râu din apropierea localității și acolo făceau chipuri umane, din clisă, pe care le boceau, apoi le aruncau în fântâni; acest ritual, era însoțit de rostirea unor versuri specifice.[1]

Note/Referinţe

 1. BREZEANU, Ioan. Valori ale culturii populare din zona de sud a Moldovei : Credinţe, datini, ritualuri. Galaţi : Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos", 2000, p. 131