Cosmeşti

Date monografice

Istoricul comunei Cosmeşti după felurite versiuni ar fi următorul: "odinioară, înaite de a fi sat în acest loc era o poiană în mijlocul secularelor păduri din valea Siretului. Aici s-a aşezat pentru prima oară un oarecare Cozma din satul Sclipiceşti, după el îl urmară alţii şi alţii şi din alte sate, astfel formându-se un nou sat numindu-se Cozmeşti".
Comuna Cosmeşti se află situată în partea de nord-vest a judeţului Galaţi, pe ambele maluri ale râului Siret care formează hotarul cu judeţul Vrancea. Comuna se află la 80 km faţă de municipiul Galaţi şi la 9 km de minicipiul Tecuci. În partea de nord se află comuna Nicoreşti, la vest se află oraşul Mărăşeşti, la sud-vest se află oraşul Focşani, reşedinţa judeţului Vrancea. Din punct de vedere morfologic comuna este situată în Câmpia Tecuciului. Suprafaţa comunei este de 4991 ha din care 624 ha intravilan, iar populaţia este de 6889 locuitori. Comuna Cosmeşti este formată din şase sate componente: Cosmeşti, Cosmeşti-Vale, Baltăreţi, Furcenii-Vechi, Satu-Nou, Furcenii-Noi.
 • Şcoala Gimnazială Furcenii Noi

 • Biserica Furcenii Noi

 • Căminul Cultural Cosmeşti

 • Şcoala de Arte şi Meserii Cosmeşti

 • Obiective turistice
  podul cosmesti
  Podul peste Siret
  Comuna Cosmeşti este străbătută de râul Siret, malurile sale fiind unite printr-un "pod peste Siret" cu o lungime de 430 m, o bijuterie arhitecturală "care dăinuie şi azi". Podul are o dublă cale ferată sus, două pasaje pietonale dispuse de o parte şi de alta a căii rutiere şi este construit în totalitate din metal. Podul a fost construit între anii 1869-1870, doar pentru accesul rutier şi va fi reconstruit între anii 1885-1888 după un proiect al inginerului Anghel Saligny. Acesta a fost aruncat în aer de militarii români în primul război mondial, în anul 1917, pentru ca armata germană să nu înainteze către Moldova. A fost reconstruit între anii 1921-1924 pe vechiul amplasament. La începutul anilor '90 a fost modernizată calea ferată, mai precis electrificată, după care s-a trecut şi la repararea sistemului rutier. Pe lângă importanţa istorică, trebuie subliniată şi cea economică, podul facilitând legătura între centrul şi estul Moldovei.
  Sursa: Biblioteca comunală Cosmeşti (Nela Gogotă, bibliotecar); Galerie. În: Primăria Comunei Cosmeşti [online]. [citat 4 aprilie 2012]. Disponibil în internet: http://primaria-cosmesti.ro/?page_id=173

  Primăria COSMEŞTI

  podul cosmesti.
  Primăria Cosmeşti

  Date contact:

  Adresa: loc. Cosmeşti, jud. Galaţi
  Cod poştal: 807085
  Telefon: 0236/336227
  Fax: 0236/336218, 336252
  E-mail: primaria.cosmesti@gmail.com
  Site: http://primaria-cosmesti.ro/

  Biblioteca

  Cosmeşti.jpg Cosmeşti1.jpg Cosmeşti4.jpg Cosmeşti6.jpg
  Biblioteca comunală Cosmeşti a fost înfiinţată în anul 1958, prima bibliotecară fiind doamna Feru Elena. La început a funcţionat într-un local vechi, unde îşi mai desfăşurau activitatea Căminul Cultural şi Dispensarul comunal. În anul 1962, s-a contruit noul Cămin Cultural unde a fost mutată şi biblioteca, în noul sediu având amenajate două camere.
  Biblioteca deţine un fond de documente care prezintă istoria locală a comunităţii: monografii, poze, ziare, reviste, alte tipuri de documente, provenind din donaţii, multe dintre ele aparţinând domnului Mircea Zaharia, inginer, diplomat, profesor universitar şi cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Agrară Bucureşti, actualmente pensionar domiciliat în Bucureşti. Prin intermediul acestui domn s-a intrat în posesia primei monografii despre “Comuna Cozmeşti, judeţul Tecuci", elaborată în anul 1915, dar tiparită în anul 2006. Această monografie a fost scrisă şi păstrată de preotul Ion Dămăceanu (1860-1944) găsită în arhiva bisericii satului Cosmeşti Vale. De-a lungul anilor fondul de carte s-a mărit şi reînnoit ajungând la un număr de 16.865 volume, atrăgând la lectură 10-12% de cititori activi din populaţie (numărul ei fiind 6899).
  Biblioteca organizează expoziţii de lucrări plastice, expoziţii de marţişoare, concursuri pe teme literare, în colaborare cu Primăria.
  cosmeşti2.
  Biblioteca Comunală Cosmeşti.
  Blogul bibliotecii: http://cosmesti.blogspot.ro/
  Bibliotecari:
  • Adam Emilia
  • Vulpoi Alis
  Bibliotecar:
  GOGOTĂ Nela
  • Experienţă profesională: Bibliotecar Biblioteca Comunală Cosmeşti (din 1990).

  Educaţie

  Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1', com. Cosmeşti
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1', sat Cosmeşti-Vale, com. Cosmeşti
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1', sat Băltăreţi, com. Cosmeşti
  • Grădiniţa cu Program Normal ”Ion Creangă”', sat Furcenii Vechi, com. Cosmeşti
  Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială ”General Dumitru Dămăceanu”', com. Cosmeşti, Tel: 0236/826.131, email: scosmesti@yahoo.com
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1', sat Furcenii Noi, com. Cosmeşti, Tel: 0236/862.057
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1', sat Furcenii Vechi, com. Cosmeşti, Tel: 0236/861.505

  Note/Referinţe