Nicoreşti

Revision as of 11:19, 1 February 2018 by Ioana (talk | contribs) (Educaţie)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Date monografice

Comuna Nicoreşti se află aşezată în judeţul Galaţi, în partea de nord-vest, la o distanţă de 18 km de municipiul Tecuci, 10 km de comuna Buciumeni şi 7 km de cea mai apropiată gară CFR-Cosmeşti. Suprafaţa comunei este de 102,94 km având următorii vecini: la est comuna Ţepu, la sud comuna Cosmeşti şi municipiul Tecuci şi la vest Valea Siretului. Comuna Nicoresti are în prezent 10 sate şi cătune: Braniştea, Coasta Lupei, Dobrineşti, Fântâni, Grozăveşti, Ionăşeşti, Mălureni, Nicoreşti, Piscu Corbului, Sârbi.
Comuna este situată la locul de întrepătrundere a elementelor proprii câmpiei cu cele ale podişului, făcând trecerea între colinele Tutovei şi Câmpia Română. Colinele se întind de o parte şi de alta a Berheciului inferior; în apropiere de satul Poiana altitudinea colinelor este de 305 m, iar în satul Nicoreşti, este de 120 m. Localnicii au botezat dealurile şi văile cu nume a căror provenienţă a fost uitată cu timpul. Astfel vorbim despre dealul Poiana (la nord vest), dealul Măslinilor şi dealul Ciunta separate de Valea Rea, Movila Cetăţuia (unde a fost descoperită Piroboridava), Valea Râpa Roşie (datorită structurii rocilor)-care porneşte din comuna Poiana din locul numit "La teiul cu icoană".
nicoresti.
Poarta zidului de incintă a Bisericii "Sf. Nicolae" (Banu)
nicoresti.
Biserica "Sf. Nicolae" (Banu)
Referitor la denumirea satului Nicoreşti s-au păstrat multe legende. Datele din aceste legende sunt probabile, ele fiind creaţii ale unor oameni care s-au bazat pe documente. Cât priveşte denumirea şi existenţa Nicoreştiului, acesta este consemnat în documente, încă din timpul lui Ştefan ce Mare: „Nicoreştiul cunoscut pentru vinurile sale roşii, încă de multă vreme, cu circa 400 de ani în urmă se numea Policin'ţi i s-a schimbat denumirea pe vremea aceea în cinstea Marelui Vornic Nicoară”. Un prim document din 1591, care atestă vechimea şi denumirea satului este din timpul lui Aron Vodă al Moldovei care întăreşte slugii sale Predovici, pârcălab, vii la Nicoreşti. De asemenea, documentul din timpul lui Irimia Movilă, voievodul Moldovei din 1605, care întăreşte lui Calni, mare medelnicer, o vie la Nicoreştii de jos.
 • Nu departe de Nicoreşti, la o distanţă de 1 km, se află satul Grozăveşti (sau Ciocodeşti), numele satului provenind de la Vornicul Nicoară Groza.
 • La nordul Târgului Nicoreşti la cca 2 km, se află satul Fântâni, menţionat în trecut cu denumirea Nicoreştii de Sus. Prin reforma administrativă din 1864, denumirea de Nicoreştii de Sus încetează, formându-se comuna Coasta-Lupei cu satele Fântâni, Coasta-Lupei, Piscu-Corbului, ce se menţine până în 1886, când se alipeşte comunei Nicoreşti.
 • Satul Ionăşeşti situat la nord-vest de Târgul Nicoreşti este aşezat pe malul Siretului la o distanţă de cca 4 km de centrul administrativ. În vechime satul se afla pe Valea Siretului, menţionat în 1604 cu denumirea de Cupceşti, cu denumirea de Sclipoceşti şi cu denumirea de Ionăşeşti. Treptat satul se mută pe deal fiind distrus în repetate rânduri de revărsarea Siretului. Pe aici trecea drumul comercial, ce venea pe valea Bârladului şi se îndrepta spre satul Ţepu, Nicoreşti, Ionăşeşti, denumit şi drumul Sării.
 • Satul Branişte se află la est de satul Nicoreşti la o distanţă de 2,5-3 kilometri. Denumirea vine de la Bran voinicul, ca fiind un voinic de pe vremea lui Ştefan cel Mare.
nicoresti.
Viticultura la Nicoreşti
Agricultura şi viticultura reprezintă două sectoare de activitate foarte importante pentru localnicii din comuna Nicoreşti. Podgoria Nicoreşti este renumită în toata ţara pentru vinurile de o calitate superioară pe care le dă, de un gust inegalabil. Din punct de vedere al condiţiilor naturale, podgoria Nicoreşti beneficiază de factori naturali dintre cei mai favorabili pentru cultura viţei de vie. În “Descrierea Moldovei” (1716) Dimitrie Cantemir menţiona că în ierarhia valorică a podgoriilor din Moldova, Nicoreşti se situa pe locul patru. La sfârşitul secolului al XIX-lea, filoxera a distrus şi la Nicoreşti o mare suprafaţă viticolă, care a fost refacută în prima parte a secolului XX. În anul 1941 la Nicoreşti existau 1416 ha de viţă de vie. În prezent, podgoria Nicoreşti însumează circa 1700 hectare plantate cu vii. Băbeasca neagră este vinul cel mai reprezentativ pentru podgoria Nicoreşti, el aparţinând acestor meleaguri din timpuri imemorabile.
nicoresti.
Biserica "Naşterea Maicii Domnului" - Negustori
Cele mai importante instituţii din comună sunt: şcoala, primăria, dispensarul, poliţia, căminul cultural, poşta, agenţia C.E.C., biserica etc. În comună sunt cinci şcoli primare şi două generale. Şcoala Nicoreşti este ridicată pe vremea ministrului culturii Spiru Haret în anii 1911-1912 din fondurile comunei. Spitalul Nicoreşti este fondat şi donat Direcţiei sanitare de către Anton Cincu în anul 1892; a funcţionat până în anul 2001, când a fost desfiinţat în vederea transformării sale în Centru medico-social pentru bătrâni. Pe teritoriul comunei sunt 10 biserici, multe dintre ele fiind declarate monumente istorice. Dintre cele mai vechi biserici amintim: Biserica "Naşterea Maicii Domnului – Negustori" - datează din 1728, Biserica Adormirea Maicii Domnului zisă Serdarul, fondată în 1780 şi Biserica "Sf. Nicolae" (Banu), care datează din 1807.
Personalităţi locale:
Sursa: Biblioteca comunală Nicoreşti (Elena Enache, bibliotecar); Vinurile de Nicoresti sunt renumite. În: Tecuci [online], 11 nov. 2010. [citat 14 mai 2012]. Disponibil în Internet: http://www.tecuci.eu/2010/11/20/presa-locala-nationala/stirile-saptamanii/vinurile-de-nicoresti-sunt-renumite/; "Mărturii arheologice descoperite pe teritoriul judeţului Galaţi". În: Muzeul de Istorie Galati [online]. [citat 14 mai 2012]. Disponibil în Internet: http://migl.ro/expo/temporare/15%20nov%202007/marturii%20arheologice.html.

Primăria NICOREŞTI

nicoresti.
Primăria Nicoreşti

Date contact:

Adresa: loc. Nicoreşti, jud. Galaţi
Cod poştal: 807215
Telefon: 0236/867021
Fax: 0236/867103
E-mail: primarianicorestigalati@yahoo.com
Site: http://www.primarianicoresti.ro

Biblioteca

Biblioteca comunală Nicoreşti îşi are sediul în incinta Căminului Cultural. Căminul Cultural " Gabriel Drăgan " se află în centrul comunei şi a fost înfiinţat în anul 1954. În prezent biblioteca are un sediu format din două camere şi deţine 9500 volume, cuprinzând mai multe domenii (filozofie, religie, literatură română şi universală, istorie, geografie etc.)
nicoresti.
Biblioteca Nicoreşti
nicoresti.
Căminul Cultural Nicoreşti
Bibliotecarii care au funcţionat în cadrul bibliotecii din anul 1972 până în prezent au fost:
 • Tincoca Viorica (1972 – 1976)
 • Druţă Rodica (1976 – 1990)
 • Ciurescu Geta (1990 - 1994)
 • Enache Elena (din 1994-2012).
Blogul bibliotecii: http://bcnicoresti.blogspot.ro/
Bibliotecar:
VÂLCU IRINA (n. 19.04.1975)

Experienţă profesională:

 • Bibliotecar Biblioteca Comunală Nicoreşti (din 2012).

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Nicoreşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Dobrineşti, com. Nicoreşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Fântâni, com. Nicoreşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Ionăşeşti, com. Nicoreşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Coasta Lupei, com. Nicoreşti
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială ”Gabriel Drăgan”, com. Nicoreşti

email: scoalanicoresti@yahoo.com.

 • Şcoala Primară Nr. 1, sat Dobrineşti, com. Nicoreşti Tel: 0236/343.018
 • Şcoala Primară Nr. 1, sat Ionăşeşti, com. Nicoreşti

Note/Referinţe