Întoarcere în timp, în anul 1897, după inundațiile care afectaseră orașul Galați

Inundațiile periodice, în special în Valea orașului, au reprezentat dintotdeauna o problemă cu care populația Galațiului a trebuit să se confrunte de-a lungul timpului. În anii 1837, 1851, 1852 și apoi în anii 1861, 1871 și, din nou, în anul 1897, inundațiile au afectat Galațiul și pe locuitorii din valea orașului, măsurile nefiind niciodată suficiente pentru a-i apăra pe gălățeni de urgia apelor. După fiecare inundație începea munca de refacere, în special a clădirilor distruse sau afectate de ape, în timp ce sute de familii sufereau de pe urma distrugerilor.

După inundațiile din anul 1897, studenții universitari gălățeni au venit în sprijinul gălățenilor afectați, realizând o strângere de fonduri în cadrul unei „Mari Serbări Populare – în folosul Inundațiilor și Elevilor săraci, fără deosebire de naționalitate”. Organizatorii promiteau ca, pentru doar un leu, să ofere numeroase surprize, focuri de artificii, o tombolă, muzică multă dar și o „mare bătaie de flori, confeti și serpentine care va dura 2 ore”.

În Grădina Publică, locul de desfășurare a serbării, comercianții gălățeni au avut la dispoziție numeroase chioșcuri pentru a-și expune marfa.

Tot atunci, scriitorul Ion L. Catina „a oferit 200 de broșuri din scrierea sa literară intitulată «Amalafrida», în valoare de lei 400 lei”. „Amalafrida” reprezenta volumul de debut editorial al lui Ion l. Catina, o dramă în 5 acte, în versuri, apărută în anul 1895, la Galați, la Tipografia Buciumul Român (fondată de Th. Codrescu în Iași în anul 1850 și strămutată la Galați).

Ion L. Catină

Ion L. Catină (1870-1940) a fost poet, prozator, dramaturg, memorialist, publicist și traducător. A semnat de-a lungul timpului cu pseudonimele: Muzungu, Lusignan, C. Lusignan, I. C. de Lusignan, J. de Lusignan. A fost redactor la publicațiile: Liberalul gălățean, Resboiul, Adevărul, Reforma socială și Vestea. Lucrările sale literare au apărut în reviste precum Actualitatea, Avantgarda, Calendar pentru israeliți, Calendar pozitivist, Contemporanul, Ecoul săptămânii, Garda, Generaţia viitoare, Mirceşti, Munca, Presa liberă, Revista enciclopedică română, Revista poporului, Revista românească, Revolta, România viitoare, Săptămâna ilustrată, Școala nouă, Viitorul ţării ş.a.

În aceeași perioadă în care se desfășurau aceste evenimente destinate a le ușura povara celor năpăstuiți de venirea apelor, publicațiile vremii anunțau: 

„a apărut un album cuprinzând 6 vederi din inundaţiile Galaţilor, albumul e de format mare şi vederile sunt bine executate în atelierul de Tipo-Litografie a d-lui Ap. P. Antoniadi, care a luat iniţiativa formarea acestui album, sacrificând timp, osteneală şi bani. D-sa donează produsul vândurei în folosul concetăţenilor noştri inundaţi. Pentru această operă caritabilă nu putem îndestul felicita pe autor.”

Albumul cuprindea vederi (fotoreproduceri) ale orașului Galați, surprins sub ape de fotograful gălățean George Maksay. Reproducerile care alcătuiau albumul se puteau procura la prețul de doar 3 lei, fiind intitulate: Vedere luată de la malul Cuza – Vodă; Vedere luată de începutul străzii Cereş; Vedere luată de începutul străzii Dogăriei; Vedere luată de la Bursa Veche; Vedere luată de la Vadul Negroponti; Vedere luată de pe Strada Portului.

De altfel, ziarele locale aminteau că, la serbarea populară organizată în sprijinul sinistraților, tipograful gălățean Ap. P. Antoniadi, care deținea în Galați tipografie, litografie, legătorie de cărți și fabrică de plicuri, a oferit 500 de astfel de tablouri (vederi) din timpul inundațiilor.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.