Întoarcere în timp… în urmă cu 125 de ani, la inaugurarea Teatrului Papadopol din Galați ce își propunea să fie al patrulea Teatru național

Acum 125 de ani, la Galați avea loc o ceremonie solemnă, ce marca inaugurarea Teatrului „Papadopol”. La eveniment au luat parte cei mai distinși locuitori ai Galațiului dar și invitați de seamă, precum senatorul de Covurlui, Vasile Alexandrescu Urechia, și directorul general al teatrelor, Petre Grădișteanu.

„… toată elita Galațiului și-a dat întâlnire. Într-adevăr, întrând în sală, spectacolul asistenței era feeric. Gentilele dame din elita gălățeană în costumele cele mai elegante păreau că voesc a saluta prin prezența lor noul templu al artei, menit a distra într-un chip inteligent publicul gălățean, revărsând în același timp lumină în clasele poporului. Veselia era generală și pe fața fiecăruia se vedea mulțumirea, că în fine primul port al țării s-a învrednicit să aibă un teatru mai bunișor, menit poate să devie un al patrulea Teatru Național. ”

Un ansamblu de patruzeci de artiști ai Teatrului Național din București au urcat pe scena teatrului gălățean, unde au jucat trei piese remarcabile: „Fântâna Blanduziei”, (în versuri, de Vasile Alecsandri), „Alexandru Lăpușneanu” (comedie în versuri de V. A. Urechia) și „Prințul Știrbei”. Remarcabili artiști, precum Aristizza Romanescu, Constantin Nottara, Vasile Leonescu, Ion Iancu Petrescu, alături de ceilalți actori, și-au interpretat rolurile cu măiestrie, fiind răsplătiți cu aplauze frenetice.

Ideea construirii unui teatru în orașul Galați exista de mai multă vreme, însă abia la începutul anului 1898, la inițiativa lui Apostol P. Papadopol, s-a pus piatra de temelie a mărețului edificiu, constructor fiind inginerul Constantin Uzescu.

„Fațada teatrului era realizată într-un stil renascentist modern. Clădirea are 5 intrări. La intrarea numărul 1 se află un anti vestibul care include casa de bilete în partea stângă. În spatele vestibulului principal, publicul poate accesa spațiul din toate direcțiile prin cele 6 scări late care duc la lojile de rangul întâi (2 scări), lojile de rangul al doilea (2 scări) și galerie (2 scări). Lojile sunt decorate în stil renascentist, cu ornamente în stucatură. În total, există 42 de loji, 334 de scaune pe nivelul de jos și 70 de fotolii pe nivelul balconului. Scena are o lungime de 10 metri și o înălțime de 8 metri. Prosceniumul are o lățime de 2 metri. În campania de lucru din anul viitor, scena va fi extinsă și se va construi un atelier pentru artiști. De asemenea, teatrul dispune temporar de 12 cabine pentru artiști.”

La inaugurarea teatrului de la Galați cotidianul național Adevărul menționa:

„Un nou teatru într’un centru atît de populat ca Galaţiul, într’un centru populat cu o lume inteligentă şi cultă, poate să aibă o înrîurire foarte mare asupra dezvoltării culturale a ţării; în tot cazul, acest teatru dă literaturei romîneşti o nouă scenă, creiază încă un azil pentru actorii cari pribegesc şi pune la dispoziţia publicului mijlocul de a petrece intelectualiceşte.

Merită deci inaugurarea unui asemenea local o pompă deosebită.

Cel puţin actorii cari au în acest local o nouă casă erau datori să considere deschiderea lui ca o sărbătoare a artei dramatice.

Dacă s’ar da mai des asemenea sărbători, dacă mai des s’ar arăta prin asemenea manifestaţii rolul pe care îl joacă în societate actorii, desigur că opiniunea s’ar schimba şi actorii împreună cu artele ar cîștiga mult.”

Apostol P. Papadopol (1848-1912) a fost un prosper comerciant gălățean, proprietar al mai multor imobile din oraș și din județ. A fost director al „Societăţii Economice” din Galaţi, bancher, consilier comunal al oraşului Galaţi. A fost ales pentru prima oară în Camera Deputaţilor în alegerile din noiembrie 1895 şi reales în martie 1901, ca reprezentant al județului Covurlui. A lăsat, prin testament, Academiei Române, trei case în Galaţi, din venitul cărora să se ofere burse elevilor şcolilor comerciale din oraş. A fost decorat cu Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler, cu Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor și cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler.

Un articol al vremii, din anul 1898, apărut în ziarului gălățean Voința Galaților, îl prezenta astfel pe Apostol P. Papadopol:

Gălăţian din mahalaua Maica-Precista, de mic copil a muncit cu o stăruinţă de necrezut, şi conducîndu-şi afacerile în mod inteligent, astăzi d. Apostol P. Papadopol, este unul dintre cei mai respectaţi şi mai avuţi din Galaţi. Retras din afaceri mult mai timpuriu decît alţii, şi văzînd starea de dărăpănare în care se aflau afacerile publice în trecut, s-a dedat politicei, intrînd, dela început, în sînul partidului national liberal, doritor de a participa și d-sa la ridicarea stărei orașului său natal. În ultimele alegeri generale a fost ales deputat al colegiului al 2-lea de Galați, cu un mare număr de voturi.

Semne particulare : Modest totdeauna, doritor veșnic de a cunoaște lucrurile noi și a avea explicațiunea lor, este un sfătuitor adînc și înţelept în materie comercială căci nu răspunde niciodată decît după ce cugetă, și cugetă bine.”

Surse: Voința Galaților, an. 3, nr. 4, 14 ian. 1898; Voința Galaților, an. 4, nr. 153, 28 dec. 1898; Voința Galaților, an. 4, nr. 154, 30 dec. 1898; Epoca, an. 4, nr. 957-958, 29 dec. 1898; Adevărul, an. 11, nr. 3396, 31 dec. 1898.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.