Întoarcere în timp, în Galați… atunci când a intrat în funcțiune Furnalul nr. 5 de la Combinatul Siderurgic

Ziarele de astăzi, 9 noiembrie 2023, anunță repornirea Furnalului nr. 5 de la Liberty Galați.

Întorcându-ne în timp în presa locală… în urmă cu 45 de ani, descoperim pagini dedicate aceluiași furnal al Combinatului Siderurgic Galați, descris la data intrării în funcțiune, 17 ian. 1978, drept „cel mai mare furnal al țării”, „o remarcabilă realizare a tehnicii românești” de 2700 mc, la care efortul constructorilor și montorilor gălățeni a fost impresionant.

Furnalul 5 în perioada construcției

O amplă fotocronică a fotografului gălățean Paul Popa a ilustrat paginile ziarului Viața nouă, unde fotograful a surprins diferite momente ale acestei construcții.

Prima șarjă a Furnalului nr 5

Ganea Măndel

Eforturile pentru construirea Furnalului nr. 5 au început în august 1975. Operatorul cauperist Măndel Ganea consemna în jurnalul activității Furnalului nr. 5 următoarele:

– pe 12 ianuarie 1978, ora 19.00 – au început operațiunile de încărcare când mii de tone de materii prime specifice sunt introduse în retortă;

– pe 13 ianuarie 1978, ora 20.15 – s-a încheiat încărcarea;

– pe 15 ianuarie 1978, ora 12.30 – începe insuflarea aerului cald în gigantul de 2700 mc și cu aceasta metamorfoza materiilor prime și la ora 13.38 furnalul a pornit.

Data de 17 ian. 1978, ora 10.05 a fost momentul în care „șuvoiul de fontă s-a revărsat prin jgheaburi în oale” și a marcat elaborarea șarjei inaugurale de fontă la cel mai mare furnal al țării.

Pupitrul de comandă al Furnalului nr. 5

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.