Întoarcere în timp… în urmă cu 100 de ani, când la Galați începea să funcționeze Gimnaziul „C.A. Rosetti” din valea orașului

Valea orașului Galați (1920)

În anul 1923 a început să funcționeze Gimnaziul din Galați, din valea orașului.

Gimnaziul din Galați, cunoscut apoi ca Gimnaziul „C.A. Rosetti” a luat ființă la propunerea unui comitet de inițiativă ce îl avea ca președinte pe Gheorghe Onose, membrii fiind: preotul Ion Bădărică, preotul Ștefan Chiorpec, Gheorghe Deleanu, Teodor Tenea, Ioan Prodrom, C. I. Vasiliu, P. Borsatti, H. Jürgens, preotul Atanase Palade și Ștefan Buzdugan.

Școala, neavând local propriu, a început să funcționeze regulat din ziua de 8 octombrie 1923, în sălile Grădiniței de copii nr. 2 din strada Vezuviu, apoi în localul Școlii Primare de Băieți nr. 9 „Apostol Papadopol” din același cartier.

Ștefan Buzdugan

Primul director a fost profesorul Ștefan Buzdugan, care preda științele naturale. Ceilalți profesori au fost pr. Ștefan Chiorpec, pr. Ion Bădărică, pr. Atanase Palade, diac. Alecu N. Constantinescu, Vasile Drăgănescu, Ion Antoniu, Ion Ionescu, S. Mardare, Alexandru Crăciunescu.

Cum lipsa unui local propriu era o amenințare pentru existența gimnaziului, au fost făcute demersurile necesare pentru construirea unui local propriu.

Punerea pietrei fundamentale a clădirii gimnaziului s-a făcut la sfârșitul anul școlar 1924-1925 pentru ca inaugurarea localului să se facă la 22 noiembrie 1925.

Clădirea „o adevărată podoabă edilitară a cartierului din vale orașului, s-a construit după planurile dlui Mihail Popescu, arhitectul primăriei, conducerea lucrărilor având-o inginerul G. Margulius iar prețul cheltuielilor ridicându-se la suma globală de lei 3.857.187.”

Clădirea Școlii „C.A. Rosetti”, azi Spitalul C.F.R.

Ziua de 22 noiembrie 1925 a rămas memorabilă în istoria școlii și pentru prezența la inaugurarea localului a ministrului instrucțiunii publice, dr. Constantin Angelescu, și a secretarului general al ministerului instrucțiunii, Iuliu Valaori. Impresionantul moment a fost eternizat într-un act comemorativ care menționa:

„Astăzi, 22 noiembrie 1925, sub domnia glorioasă a M. S. Regele Ferdinand I al României, sub ministeriatul dlui Dr. A. Angelescu, ministrul școalelor, primar al orașului fiind d Ștefan H. Ștefan, director al gimnaziului, d. profesor Ștefan Buzdugan, a avut loc inaugurarea gimnaziului.”

La 29 iunie 1926 a avut loc, cu mare solemnitate, slujba religioasă pentru mutarea școlii în localul propriu, fiind de față toate autoritățile civile și militare ale orașului. Evenimentul a fost încrustat pentru urmași într-un Act comemorativ:

„Sub glorioasa domnie a Regelui Ferdinand I, rege al tuturor românilor și a augustei Sale soții, Regina Maria, sub ministeriatul dlui C. Anghelescu, ministru al instrucțiunii publice, grație stăruințelor dlui Mihail Orleanu, deputat, președinte al camerei deputaților, s-a aprobat, în luna Octombrie 1923, înființarea gimnaziului C. A. Rosetti, cu ordinul Ministerului instrucțiunii.

Până astăzi, 29 Iunie 1926, gimnaziul a funcționat în școala primară Apostol Papadopol No. 9 de băeți. În anul 1925 , în timp de 3 luni, s-a ridicat această școală sub primariatul dlui Ștefan H. Ștefan; Gimnaziul a fost subvenționat de Primăria orașului Galați, sub primariatul dlui Ion Prodrom și Ștefan H. Ștefan. Pe ziua de 1 Ianuarie 1926 clasa I-a trece la Stat, prin ordinul N. 145765 iar din Septembrie, același an, trece și clasa II-a, cu același ordin.

Serviciul divin a fost oficiat de P.S. Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos, în prezența autorităților civile și militare, primar al orașului fiind dl Grigore Mihăilescu, prefect de județ dl Grigore Tatovici, ministru al instrucțiunii dl Petru Negulescu, inspector șef al Regiunii XI, dl Alexandru Zaharia, director al gimnaziului, dl Ștefan Buzdugan, președinte al comitetului școlar, d. avocat Gheorghe Panica.

Anul 1926, luna Iunie 1926.”

Gimnaziul a funcționat până în anul 1948, când a fost desființat. Azi, clădirea fostului gimnaziu (din piața Moruzi), care la un moment dat s-a numit și Liceul de Băieţi „C.A. Rosetti” Galaţi, este o anexă a Spitalului Spitalul General C.F. R. Galaţi.

Ștefan Buzdugan (4 mart. 1882, Bârlad – 11 iul. 1939, București) a urmat Școala Primară de Băieți nr. 2 din Bârlad, Liceul „Gh. Roșca Codreanu” din Bârlad și Universitatea din Iași (1911).  A fost pedagog la Școala Superioară de Arte din Iași (1906-1907), profesor (1911-1914) și supraveghetor (1918-1920) la Liceul „Gh. Roșca Codreanu” din Bârlad.  Din 1920 a fost profesor de științe naturale la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, până în 1936. Între anii 1923-1926 a fost director la Gimnaziul „C.A. Rosetti” din Galați.

Surse: Ștefan D. POPESCU, Gimnaziul „C.A. Rosetti” din Galaţi : Monografie, Galaţi, Tipografia „Cultura Poporului”, [1930]; Albumul Galaţilor, Editat de Teodor Iordache, Galaţi, Tipografia „Bucovina”, 1935-1936.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.