Întoarcere în timp… în urmă cu 100 de ani, la Galați, la inaugurarea sediului Institutului Ortodox de Fete

În anul 1923, acum 100 de ani, avea loc, la Galați, inaugurarea localului propriu al Institutului Ortodox de Fete din Galați.

Institutul Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române din Galați „Alexandrina Gr. Cantacuzino”, cunoscut și sub numele de Institutul Ortodox al Femeilor Române „Alexandrina Gr. Cantacuzino” sau Institutului Ortodox de Domnişoare „Alexandrina Gr. Cantacuzino”, a fost înfiinţat în anul 1917 și funcționase, până la găsirea unui local propriu, în clădirea Societății Solidaritatea a preoților din Eparhia Dunării de Jos, de pe lângă Biserica „Sf. Nicolae”.

Institutul și-a găsit un local propriu pe strada General Berthelot (azi, strada Nicolae Bălcescu) colț cu strada Lascăr Catargiu (azi, strada Gării), pe locul actualei Facultăți de Economie.

Imobilul din strada General Berthelot, format din subsol, parter și două etaje, a fost construit de Societatea de Întreprinderi Black Monolithe.

Institutul funcționa cu 8 clase secundare, 4 primare și o grădiniță de copii și dispunea de personal didactic calificat, în număr de peste 30 de persoane, fiind condus de-a lungul timpului de M. Rășcanu, Silvia Stătescu, Virginia Bălănescu, Virginia Savin, Mariana Pantazopol.

Copii de la Orfelinatul de pe lângă Societatea Ortodoxă a Femeilor Române

În anul 1937 a avut loc inaugurarea a două noi aripi ale Institutului Ortodox de Fete „Alexandrina Cantacuzino”, evenimentul fiind prezentat în publicații astfel:

„…o biruinţă a creştinismului la Dunăre şi îmbogăţirea Galaţilor cu un institut modern pentru instruirea tinerelor vlăstare românce. Este un dar preţios pe care Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, în frunte cu d-na preşedintă Alexandrina Cantacuzino, îl face primului port al ţării.

Aci se vor adăpa la cultura, creştină ortodoxă viitoarele noastre generaţii şi se vor întări sufletele tinerelor românce.”

Pictura din interiorul institutului era în stil ortodox bizantin, iar sculptura, tot în stil bizantin, era din lemn de stejar masiv.

În frumoasa sală de festivităţi a institutului a fost amplasat bustul preşedintei, Alexandrina Cantacuzino.

Institutoare și eleve în parcul din incinta Societății Femeilor Române Ortodoxe

În anul 1940, clădirea avea să fie grav avariată de cutremur, iar în anul 1943 localul a fost rechiziționat pentru un spital german. În anul 1945 localul a fost ocupat de un comandament sovietic.

Din anul 1947 instituția a purtat numele de Liceul Teoretic Particular de Fete nr. 1 al Societății Ortodoxe, pentru ca în anul 1948 să fie transformat în internat și cantină pentru Școala Tehnică Sanitară din Galați.

Surse: Dimitrie FAUR, Galațul nostru, Galaţi, Editura Autorului, [1924]; Universul, an. 54, nr. 303, 3 nov. 1937; Valentin BODEA, Institutul Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române din Galaţi „Alexandrina Gr. Cantacuzino”, în Şcoala gălăţeană, nr. 206, iun. 2013; Gheorghe N. MUNTEANU-BÂRLAD, Galaţii, Galaţi, Editura Autorului, Societate de Editură Ştiinţifică-Culturală, 1927.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.