O „întoarcere în timp”… la dramaturgia lui V.A. Urechia și la însemnările sale manuscrise

Printre documentele de arhivă din colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” din Galați se află o pagină cu însemnări manuscrise ce poartă semnătura istoricului Vasile Alexandrescu Urechia și care debutează cu notația: „se va pune la finele tomului cu comediile”.

Pagina de manuscris conține adnotări la două dintre comediile scrise de Vasile Alexandrescu Urechia,Oda la Elisa1 și „Balul mortului2, adnotări ce au fost reproduse, identic, în volumul de „Opere complete. Seria A. Tom 1, Comedii-Scenete” al autorului, publicat în anul 1878 la Imprimeria Statului din București. Alături de aceste note a inclus și o tăietură de ziar, care face referire la una dintre reprezentațiile piesei „Oda la Elisa”, având grijă să lase în colecțiile donate apoi bibliotecii, și un exemplar complet al ziarului.

Putem deduce din cele de mai susfondatorul bibliotecii gălățene și-a alcătuit cu atenție volumul de opere, realizând corecturi și hotărând alcătuirea acestuia, o parte dintre paginile cu aceste însemnări ajungând împreună cu donația sa consistentă, în colecțiile bibliotecii gălățene.

Din însemnările autorului aflăm că, în ce privește comedia intitulată „Oda la Elisa”, editată în anul 1869 și tipărită la Tipografia Laboratorilor Români,  aceasta a fost pusă în scenă de nenumărate ori, adunând laude în mod special în cadrul evenimentelor de gală. Un articol din ziarul bucureștean Informațiunile, din 5 martie 1870, confirmă succesul piesei, care a beneficiat de o reprezentație în beneficiul Societății Române de Arme, Gimnastică și Dare la Semn, primită cu entuziasm de public și considerată „splendidă”. Autorul articolului sublinia că în ciuda vremii rele, sala a fost arhiplină, demonstrând popularitatea spectacolului care, deși avusese peste douăzeci de reprezentații, era în continuare bine primit de public. Contribuiau la acest succes și prestația artiștilor Matilda Pascaly, Maria Flechtenmaher și Mihail Pascaly, aclamați și răsplătiți cu flori, în timp ce autorul, Vasile Alexandrescu Urechia, a fost invitat să salute publicul de pe scenă.

Pe foaia păstrată în colecțiile bibliotecii, ce poartă în partea de sus recomandarea cu semnătura autografă a lui Vasile Alexandrescu Urechia , se va pune la finele tomului cu comediile”, acesta a adăugat o notă, pentru pagina 43 a Operelor, în care menționează că piesa „Balul mortului” a fost prezentată în cadrul unei ocazii speciale, printre care s-a numărat și un spectacol de caritate, destinat să sprijine dotarea Laboratorului de fizică din Iași cu aparatură modernă.

Piesa „Balul mortului”, sau cum este trecută pe pagina de titlu a volumului, Balul mortului sau Mortul și danțul”, a fost inspirată de o farsă anonimă italiană, „Funerali e danzi”, care a fost transformată substanțial de Urechia, prin modificări consistente aduse scenariului și personajelor, căpătând astfel un caracter original.

Ambele volume menționate, „Oda la Elisa” și „Balul mortului”, fac parte din valoroasa colecție de documente a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” din Galați, alături de alte inedite documente donate de academicianul V.A. Urechia și ne oferă posibilitatea de a privi prin fereastra timpului la una dintre multiplele fațete ale personalității acestuia, aceea de dramaturg.

Și poate că, o „întoarcere în timp” la dramaturgia lui V.A. Urechia va constitui, la un moment dat, sursa de inspirație pentru o nouă punere în scenă a celor două comedii, care au fost jucate pentru prima dată acum un secol și jumătate în urmă.

(T. Bezman)

Surse: Informațiunile bucurescene, an. 1, nr 75, 5 mart. 1870; Vasile Alexandrescu Urechia, Opere complete. Seria A. Tom 1, Comedii-Scenete, București, Imprimeria Statului 1878.

1 „Odă la Elisa” (Oda la Eliza) este o comedie într-un singur act, structurată în jurul a trei personaje: Mircea și Ana, un cuplu de tineri căsătoriți, și Zamfira, servitoarea lor. Scena se desfășoară într-o cameră modestă, unde Mircea, un avocat la început de carieră, citește cu patos dintr-o scrisoare: „Te iubesc, Elizo, cum cerbul, la munte, iubește izvorul cu duios murmur…” Aceste cuvinte sunt suficiente pentru ca Ana să simtă o umbrire a fericirii lor conjugale.

2 „Balul mortului” este o comedie din viaţa de student. Studentul Iorga Damian în înţelegere cu prietenii săi, studenți la drept, să preface mort, numai să poată scoate bani de la unchiul său zgârcit, Enache Damian.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.