Întoarcere în timp, în anul 1965, când intra în funcțiune prima linie tehnologică a Fabricii de Pâine din Galați

Trustul de Panificație al Regiunii Galați

Situată pe str. George Coșbuc nr. 257, Întreprinderea de Morărit și Panificație Galați a fost înființată în anul 1948, când toate unitățile de profil au intrat în proprietatea statului. La acel moment în Galați existau trei mori de grâu, o moară de porumb, 43 de brutării, 2 fabrici de paste făinoase și una de biscuiți.

Ulterior, în anul 1949, a fost înființată Întreprinderea de Industrie Locală „Vasile Roaită”, în subordinea căreia au intrat brutăriile din Galați.

În anul 1961 a luat ființă Trustul de Panificație al regiunii Galați, care avea în subordine unitățile de profil din orașele fostei regiuni: Galați, Brăila și Focșani.

Punerea în funcțiune a mașinilor de modelat și divizat

Și pentru că în postările anterioare am adus aminte de Întreprinderea de Construcții Orășenești Galați (I.C.Or.), să ne întoarcem în anul 1965, când sub supravegherea șefului de șantier de la I.C.Or., inginerul Liviu Cristescu și a inginerei Drăguța Georgescu (ulterior profesoară universitară la Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare a Universității din Galați), din partea beneficiarului, Trustul Regional de Panificație, se punea în funcțiune prima linie tehnologică a fabricii de pâine din Galați.

Construită în cadrul Complexului Industrial Alimentar, alături de fabrica de lapte, depozitul de vinuri, depozitele de mărfuri etc., fabrica a produs în primul schimb de lucru, în luna mai a anului 1965, cca. 800 de pâini de un kilogram, livrate apoi către locuitorii Galațiului.

Fabrica avea la deschidere patru linii tehnologice, pentru care se estima o producție de 20 tone de pâine în intervalul de 24 de ore.

Linia de malaxoare

Malaxoare, camere de fermentație, mașini de divizat și de modelat, dospitoare, toate aceste utilaje făceau parte din fluxul tehnologic al fabricii, alături de aparate automate, pe bază de celule fotoelectrice, de înregistrare a cantității de pâine produse. Alte inovații au îmbunătățit activitatea fabricii, printre care și cea popularizată în revista „Femeia” din anul 1973 în rubrica de noutăți, o invenție realizată de ingineri de la Combinatul de morărit și panificație din Galați, care asigura igienizarea lădițelor pentru transportul pâinii, invenție preluată și de alte combinate din țară!

În anul 1968, toate unitățile de profil din Galați și Tecuci au intrat în structura nou înființatei Întreprinderi de morărit, panificație și produse făinoase Galați, respectiv: Întreprinderea de Panificație Galați, Întreprinderea „Dunăreana”, Moara Galați, sectorul de panificație Tecuci și Întreprinderea de Morărit Tecuci.

În anul 1987, Întreprinderea de Morărit și Panificație din Galați se afla pe locul 3 din țară în categoria industrie alimentară, subramura morărit-panificație și produse făinoase.

Surse: Viața nouă, nr. 6354, 14 mai 1965; Viața nouă, nr. 6359, 20 mai 1965; Viața nouă, 19 aug. 1966; Buletin informativ pentru industria de morărit și panificație, vol. 1, nr. 3, 1990

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.