Motto: „Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțini dintre ei își mai aduc aminte.”
Antoine de Saint-Exupery

Argument

Celebrăm anual, pe 9 mai, pacea și unitatea, două valori europene fundamentale.

Această zi a devenit o tradiție pentru noi, iar Uniunea Europeană reprezintă cel mai ambițios vis și cel mai amplu proiect cetățenesc al secolului XXI. A fi cu adevărat european înseamnă a participa la construirea unui tărâm comun de libertate, capabil să transforme întreaga lume într-o lume mai bună, locuită de cetățeni liberi și responsabili. Uniunea Europeană înseamnă grija pentru lumea de mâine și a fiecăruia dintre noi.

Proiectul își propune ca micuții noștri cititori să cunoască semnificația zilei de 9 mai și a UE.

Scop

Obiective

Perioada de derulare

Mai 2020

Rezultate așteptate

Idealurile și calitatea vieții promovate de Uniunea Europeană ne motivează că putem avea un viitor mai bun. Cunoașterea semnificației zilei de 9 mai, a simbolurilor, tradițiilor și obiceiurilor țărilor europene sunt obiective pe care le dorim realizate în urma acestui proiect.

Grup țintă

Grupul țintă este format din utilizatorii bibliotecii.

Locul de desfășurare

Creațiile copiilor, imortalizate în fotografii, vor fi distribuite pe pagina noastră de facebook: Filiala Nr. 1 „Costache Negri”- Biblioteca Municipală pentru Copii Galați.

Resurse folosite în derularea proiectului

Concluzii

Se dorește ca acest proiect să fie oază de bucurie și să fie util pentru cultivarea potențialului creator și a capacităților artistice ale copiilor. Astfel, creațiile literare, compozițiile plastice și lucrările practice vor fi rodul imaginației, creativității, fanteziei, simțului estetic, toate acestea fiind menite să îndeplinească nu numai un rol utilitar, dar mai ales să satisfacă nevoia de frumos.