Biblioteca județeană „V.A. Urechia“, bibliotecă publică de stat, cu profil enciclopedic, asigură următoarele servicii pentru public:

Servicii prestate gratuit

 • Împrumutul la domiciliu de documente de bibliotecă prin secțiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii, filialele și punctele de împrumut.
 • Studiul documentelor de bibliotecă in săli de lectură special amenajate în acest scop.
 • Cercetarea și studierea documentelor, manuscriselor, carților rare, iconografiei, hărților etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite pe scurt colecții speciale, în sala de lectură destinată acestui scop;
 • Audierea și vizionarea individuală sau colectivă a discurilor, diafilmelor și diapozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-uri audio sau digitale, în sala amenajată în acest scop;
 • Accesul la colecțiile altor biblioteci prin împrumutul interbibliotecar și acces on-line prin intermediul rețelei informatice naționale și internaționale;
 • Asistență de specialitate pentru cercetarea și consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem automat;
 • La cererea instituțiilor, consultații biblioteconomice și privind tehnica muncii intelectuale;
 • Informarea și documentarea bibliografică pe baza colecțiile proprii sau din alte biblioteci utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii, respectiv acces on-line la resursele disponibile din rețeaua informatică națională și după caz, internațională;
 • Informații factologice pentru domeniile înregistrate în baza de date proprie sau din alte baze de date;
 • Activități, reuniuni culturale, intâlniri cu personalități din diverse domenii.

Servicii prestate contra cost

 • Înregistrări electromagnetice și altele asemenea permise de prevederile legii dreptului de autor;
 • Efectuarea de copii după documentele existente în colecțiile bibliotecii, permise de prevederile legii dreptului de autor. Copierea informației digitale se poate face numai pe suport furnizat de bibliotecă;
 • Cercetări bibliografice și documentare speciale, la cerere, care necesită un volum mare de muncă și care rămân în proprietatea solicitantului;
 • Eliberarea de extrase integrale sau parțiale ale unor anunțuri și articole apărute în publicațiile din colecțiile bibliotecii;
 • Recondiționarea și legarea de publicații.
 • Taxe și tarife (Hotărârea Nr. 265 din 17 decembrie 2020)