Proiect educativ și recreativ online
IDEI PRACTICE ȘI CREATIVE
derulat de Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru Adulți

Argument

Una dintre cele mai importante provocări ale educației este formarea de indivizi ce pot face față provocărilor societății și sunt capabili să aplice în practică cunoștințele teoretice, multidisciplinare și multiculturale dobândite. Ideile, activitățile și abilitățile practice, prin caracterul lor recreativ-creativ-atractiv, permit îmbinarea muncii fizice, practice, cu cea intelectuală.

Scop

Scopul proiectului se concretizează în dezvoltarea psiho-motorie, intelectuală, afectivă și estetică a individului. Toate informațiile transmise își găsesc cadrul de exprimare și se adâncesc, educă simțul estetic, îmbogățesc sfera afectivă.

Obiectivele

Grupul țintă:

Grupul ţintă va fi format din utilizatori ai serviciilor bibliotecii, în special ai Compartimentului Împrumut pentru Adulți și potențiali utilizatori.

Locul de desfăşurare

Proiectul se va desfășura în mediul online, în intervalul iunie - decembrie 2020.

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

Materiale: Lucrări practice demonstrative; volume de specialitate aflate în gestiunea Compartimentului Împrumut la domiciliu pentru Adulți; computer, smartphone
Online: videoclipuri demonstrative; pagina de facebook Bibliofilii

Concluzii:

Proiectul ”Idei practice și creative” își propune să aducă în atenția cititorilor materiale și informații diverse, utile pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității umane; sprijină formarea autonomă și creativă; încurajează explorarea, încercările și experimentele ca experiențe autonome de învățare, contribuind la dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.