Lumea bibliotecarilor 26 aprilie 2006

Expoziţie de fotografii din colecţiile personale ale bibliotecarilor. Manifestarea este organizată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. Filiala Galaţi şi Biblioteca "V.A.Urechia" Galaţi cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Bibliotecarilor - 23 aprilie.
Perioada expoziţiei este 26 aprilie - 28 mai 2006.
În imagine: The librarian - Giuseppe ARCIMBOLDO

Conferinţa judeţeană a bibliotecarilor din bibliotecile publice 14 aprilie 2006

Au participat bibliotecarii din bibliotecile publice din judeţul Galaţi: municipale, orăşeneşti şi comunale.
Ordinea de zi:

  • Biblioteca "V. A. Urechia" - realizările din anul 2005 şi perspecive; Eugen Iordache - director, BVAU.
  • Activitatea profesională sub egida ANBPR; Liviu-Iulian Dediu, vicepreşedinte, ANBPR.
  • Starea lecturii publice în judeţul Galaţi; Spiridon Dafinoiu, metodist.
  • Automatizarea serviciului de împrumut la domiciliu. Proiectarea implementării modulului Circulaţie; Geta Eftimie, şef, Secţia Împrumut la Domiciliu.
  • Biblioteca publică - furnizor al infomaţiilor factologice de interes comunitar; Camelia Toporaş, şef, Secţia Referinţe.
  • Serviciul de Împrumut Interbibliotecar al documentelor de bibliotecă; Silvia Matei, şef, Secţia Săli de lectură
  • Comunicarea de criză în relaţia bibliotecă-utilizator; Letiţia Buruiană, şef, Serviciul Relaţii cu publicul.

Lansare de revistă 14 aprilie 2006

Cu ocazia conferinţei judeţene a bibliotecarilor din bibliotecile publice s-a lansat primul număr pe anul 2006 al revistei "Asociaţia", revista Filialei Galaţi a ANBPR.

Utilizăm setul de caractere UTF-8