Anunțuri 2022

Centralizator cu rezultate obținute la proba scrisă de către candidații care au participat la Examenul de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecar Studii Superioare de la gradul I la gradul IA și d ela gradul II la gradul I) perioada 27.07-29.07.2022 . Examen de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecar Studii Superioare de la gradul I la gradul IA și d ela gradul II la gradul I) perioada 27.07-29.07.2022. Anunț + Bibliografie și tematică. Rezultatul obținut la proba practică de cătr candidata care a aparticipat la Examenul de promovare în grade profesionale imediat următoare (Muncitor-legător carte de la treapta IV la treapta III) în data de 27.05.2022. Anunț important: Examen pentru promovarea în trepte profesionale imediat următoare a prersonalului contractual (Muncitor - legător carte - de la treapta IV la treapta III) din cadrul instituției. Rezultatele finale obținute de candidați la concursul pentru ocuparea postului vacant de Bibliotecar Studii Superioare grad II (perioada nedeterminată) în perioada 13.04.2022 - 04.05.2022 Rezultatul obținut de candidat în urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de Bibliotecar Studii Superioare grad II (perioada nedeterminată) din data de 2.05.2022 Rezultatele probei scrise la Concursul de ocupare a postului vacant de Bibliotecar II Studii superioare (perioada nedeterminată) din data de 26.04.2022 Rezultatele selecției dosarelor candidaților pentru Concursul de ocupare a postului vacant de Bibliotecar II Studii superioare (perioada nedeterminată) Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Bibliotecar Studii Superioare, perioadă nedeterminată

Anunțuri 2021

Rezultatele finale obținute de candidații la examenul de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecari Studii Superioare de la gradul II la gradul I), perioada 22-24.12.2021 Rezultatele obținute de candidați, proba scrisă la examen de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecari Studii Superioare de la gradul II la gradul I), perioada 22-24.12.2021 Examen de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecari Studii Superioare de la gradul II la gradul I), perioada 22-24.12.2021 Centralizator cu rezultatele finale obținute de către candidații care au participat la Concursul de ocupare a posturilor vacante de Bibliotecar IA/II studii superioare Centralizator cu rezultatele obținute de către candidații care au participat la Proba interviu a Concursului de ocupare a posturilor vacante de Bibliotecar IA/II studii superioare Centralizator cu rezultatele obținute la contestațiile depuse pentru Proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor vacante de Bibliotecar IA/II studii superioare Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de recrutare Bibliotecar Studii Superioare grad IA și Bibliotecar Studii Superioare grad II Analiza dosarelor candidaților pentru concursul de recrutare Bibliotecar Studii Superioare grad IA și Bibliotecar Studii Superioare grad II (Perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021) Rezultatele obținute la Examenul de promovare în grade profesionale imediat următoare (BS de la gr I la gr II IA) din data 20.09.2021 Examen de promovare în grade profesionale imediat următoare (Perioada 20-22 septembrie 2021) Concurs de recrutare Bibliotecar Studii Superioare grad IA și Bibliotecar Studii Superioare grad II + Bibliografie + Fișe de post (Perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021) Rezultatele obținute de candidați în urma susținerii Examenului de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecar Studii superioare de la gradul II la gradul I din data de 26.05.2021) Examen de promovare în grade profesionale imediat următoare - Bibliotecar studii superioare de la gradul II la gradul I + Bibliografie
(Perioada: 26-28.05.2021)
Informații publice
Informații publice