Declarații de avere și de interese 2021
Nc. Numele și prenumele Funcția Declarație de avere 2021 Declarație de interese 2021
1 Dobre Corina Emanuela Manager/Director Vizualizare Vizualizare
2 Eftimie Geta Director adjunct Vizualizare Vizualizare
3 Buruiană Mariana Contabil-Șef Vizualizare Vizualizare
4 Vlădescu Sergiu Șef Serviciu RUASOM Vizualizare Vizualizare
5 Diaconeasa Florina Șef Serviciu Relații cu publicul Vizualizare Vizualizare
7 Ciomaga Cătălina Șef Serviciu APIS Vizualizare Vizualizare
8 Matei Silvia Cornelia Șef Serviciu Săli lectură Vizualizare Vizualizare
9 Toporaș Camelia Elena Șef Serviciu Referințe Vizualizare Vizualizare
10 Dediu Titina Maricica Șef Serviciu interimar Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor Vizualizare Vizualizare
11 Bălan Dorina Șef birou Catalogarea colecțiilor. Control de autoritate. Cercetare. Colecții speciale Vizualizare Vizualizare
12 Istrate Gabriela Bibliotecar în cadrul compartimentului Marketing. Proiecte. Programe. Editare și Promovare Vizualizare Vizualizare
13 Debita Gabriela Bibliotecar în cadrul compartimentului Marketing. Proiecte. Programe. Editare și Promovare Vizualizare Vizualizare
14 Secară Adi George Bibliotecar în cadrul compartimentului Marketing. Proiecte. Programe. Editare și Promovare Vizualizare Vizualizare
15 Stan Lucica Bibliotecar în cadrul compartimentului Marketing. Proiecte. Programe. Editare și Promovare Vizualizare Vizualizare
16 Radu Sorina Bibliotecar Vizualizare Vizualizare
17 Margărit Bianca Bibliotecar Vizualizare Vizualizare
18 Niculeț Liana Bibliotecar Vizualizare Vizualizare
2021
Informații publice
Informații publice