Caleidoscop de vacanță
Proiect educațional online derulat la Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”.

Cărțile sunt la dispoziția oricui dorește să citească și să găsească informații, despre evenimentele și oportunitățile oferite de bibliotecă.

Argument

Activități menite să contureze momente de neuitat pentru elevii aflați în vacanță, dar și pentru ceilalți utilizatori ai bibliotecii.

Scop

Facilitarea dezvoltării personale, oferind un cadru pentru dobândirea de cunoștințe și instrumente practice aplicabile în viața cotidiană. Excursie prin natura inimii și sufletului. Observarea și studierea bolții cerești. Cultivarea gustului pentru lectură în rândul elevilor.

Observații

Mediu ce asigură o complexitate și o varietate de activități și programe de interes pentru tânăra generație. Stimularea și promovarea modului responsabil a utilizatorilor în cadrul relațiilor cu biblioteca.

Rezultate așteptate

Conștientizarea de către părinți și copii a importanței și necesității educației culturale.

Grupul țintă:

Se adresează utilizatorilor de biblioteca (actuali și potențiali).

Locul de desfăşurare

Sediul filialei nr. 4 ”Grigore Vieru” și pe pagina de facebook a filialei: https://www.facebook.com/Bvau-Grigore-Vieru

Data începerii:

8 iunie 2020.

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

Concluzii:

Dezvoltarea unor atitudini pozitive a utilizatorului față de lectură și bibliotecă. Familiarizarea cu literatura română dar și cu literatura străină, crearea unui mediu sigur și sănătos de educație.