Caligrafiascrisul frumos de mână – este dincolo de materia din programa școlară a ciclului primar – astăzi eliminată din pachetul de obiecte obligatorii -, o modalitate plăcută de relaxare, armonizare și stimulare a creativității și imaginației pe care o poate desfășura oricine, fără limită de vârstă.

În ultima perioadă, determinați de dezvoltarea oarecum bruscă a tehnologiei să acordăm puțin mai multă atenție originilor noastre și să conservăm unele tradiții și obiceiuri pentru a aduce un fel de echilibru și o trecere mai lină între cele două „lumi”, s-au făcut tot mai multe cercetări științifice pe tema importanței scrisului de mână vs. scrisul la o consolă/tastatură. Dorul de unele deprinderi care aduc frumosul în viața noastră ne fac să ne desprindem mai greu de ele, chiar dacă utilitatea lor scade pentru că, poate, nu utilitatea este mereu cea mai importantă, ci și satisfacția personală, sufletească și chiar rațională. A rezultat că scrisul de mână este foarte important în crearea unor tipare necesare în sistematizarea ideilor, în creșterea capacităților cognitive, în stimularea creativității și a imaginației și în dezvoltarea unor abilități motrice și tactile.

Însă, dincolo de toate acestea, caligrafia este o artă, răspândită la nivel global de mii de ani, chiar una terapeutică și productivă. Ea permite crearea unor opere de artă prin aranjarea unor simboluri pe hârtie într-un mod deosebit cu ajutorul unui instrument de scris (variat), folosind anumite abilități sau tehnici care țin cont de un set de reguli geometrice și de design.

Scopul:

Deprinderea unor abilități de scriere, exersarea diferitelor tipuri de caligrafie, obținerea unei stări de armonie, educarea capacităților de auto-control și concentrare, stimularea inițiativei personale, a imaginației și creativității indiferent de categoria socială din care provin participanții.

Obiectivele proiectului

Rezultate așteptate:

Grupul țintă:

Grupul ţintă va fi format din utilizatori ai serviciilor bibliotecii, maxim 10/sesiune, fără limită de vârstă dar, în funcție de posibilități, cu formarea unor grupe de vârste apropiate sau compatibile.

Locul de desfăşurare a activităţii, durata și programul de desfășurare:

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Clubului de Caligrafie

Resursele financiare (bugetul) privind înfiinţarea clubului şi desfăşurarea activităţii sale:

Bugetul va cuprinde următoarele părţi:

Evaluarea activității și a participanţilor la Clubul de Caligrafie:

Se va efectua o evaluare lunară pe întregul parcurs al activităţilor clubului, identificându-se punctele tari, punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile acestora pentru a se putea aplica şi dezvolta şi pe viitor activități asemănătoare în cadrul Bibliotecii Municipale pentru Copii.

Se vor oferi premii simbolice în cărți și alte obiecte obținute din sponsorizări şi diplome de participare tuturor participanţilor la activităţile clubului.

Concluzii:

Proiectul își propune să redeștepte interesul pentru caligrafie și, implicit, pentru artă, să ajute la formarea unei comunități pe baza unor interese comune, să faciliteze participarea instituției bibliotecii la dezvoltarea unor abilități și capacități și la obținerea unor rezultate pozitive în dezvoltarea personală a participanților.