Proiect educativ și recreativ
CARTEA ÎN SLUJBA SĂNĂTĂȚII
derulat de Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru adulți

Argument

Păstrarea sănătății și lupta contra bolilor se înscriu printre cele mai vechi preocupări ale omului. Cuvântul ”sănătate”, care evocă o stare atât de prețioasă fiecăruia, apare frecvent în vorbirea curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.
Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci privește tot atât de mult societatea în întregime.

”Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic.” ().

Schopenhauer

Scop

Scopul proiectului este acela de a responsabiliza indivizii și grupurile din comunitate asupra propriei lor sănătăți. Sănătatea nu trebuie să fie privită ca o responsabilitate exclusivă a sectorului sanitar, ci ca responsabilitate a fiecărui individ în parte. Cei care primesc educație pentru sănătate trebuie să devină, la rândul lor, furnizori de informații pentru și despre sănătate.

Obiectivele

Informarea cu privire la tot ce este necesar și util în ceea ce privește ocrotirea sănătății;

Grupul țintă:

Grupul ţintă va fi format din utilizatori ai serviciilor bibliotecii, în special ai Compartimentului Împrumut pentru Adulți și potențiali utilizatori.

Locul de desfăşurare

Proiectul se va desfășura în mediul online, în intervalul iunie - decembrie 2020.
Pagina de facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=bibliofilii

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

Materiale: Volume de specialitate aflate în gestiunea Compartimentului Împrumut pentru Adulți; computer, smartphone
Online: pagina de facebook Bibliofilii

Concluzii:

Proiectul ”Cartea în slujba sănătății” își propune să aducă în atenția cititorilor date și informații utile pentru menținerii unei sănătăți optime, precum și pentru formare și dezvoltarea unor deprinderi corecte care să promoveze sănătatea.