Interacțiunile cu publicul și cu criticii de specialitate duc la continue reevaluări ale multor aspecte literare puse în discuție și la înnoirea tuturor perspectivelor care le abordează.

Argument

Asemenea evenimente se referă la momentele deosebite, în care artiștii literari se remarcă prin contribuțiile lor la viața culturală a comunității din care fac parte. Interacțiunile cu publicul și cu criticii de specialitate duc la continue reevaluări ale multor aspecte literare puse în discuție și la înnoirea tuturor perspectivelor care le abordează. Aceste detalii devin oricând bază de creativitate la conexiunea dintre autorul literar și opera sa în optica inovativă și informativă ce vine în întâmpinarea cititorilor.

Scop

Cunoașterea personalităților literare în dinamica lor de comunicare cu publicul.

Obiective

Cunoașterea scriitorilor aduși în centrul atenției, înțelegerea surselor de valoare din care se inspiră și care transpar în operele lor și spontaneitatea prin care aceștia răspund cerințelor publicului, punându-le în valoare.

Rezultate așteptate:

Formarea publicului de a putea comunica în cadrul tematicii alese, capacitatea de a puncta subiectele de interes acolo unde apar și ori de câte ori apar, înțelegerea conexiunilor dintre biografiile celor invitați la discuție și arta lor literară pe care o desfășoară.

Grupul țintă:

Se adresează utilizatorilor de bibliotecă (actuali și potențiali).

Locul de desfăşurare

Sediul filialei nr. 4 ”Grigore Vieru” și pe pagina de facebook a filialei. https://www.facebook.com/grigore.vieru.773 data începerii - 20 mai.

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului