Proiect educativ și recreativ online
Să cunoștem mai multe despre...flori
derulat de Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru Adulți

Argument

Biblioteca deschide minți ... Cărțile sunt ”porți” care te fac să te cunoști pe tine și pe cei de lângă tine. Mediul înconjurător și natura întotdeauna plină de viață ridică inima îmbătată de farmecul delicat al florilor. Din multitudinea de culori și parfumuri pe care florile cu drag le oferă nouă, oamenilor, culegem fericire și împlinire.

Scop

Pentru a preciza valoarea intrinsecă a fiecărui volum în parte, din moment ce acesta a fost scos în evidență de un subiect ales ce are în centrul său universul nelimitat al florilor. Florile reprezintă viața în sine, comunicare vie și prin intermediul lor fiecare dintre noi își descoperă propriul său loc în multitudinea de relații interumane.

Obiectivele

Familiarizarea publicului iubitor de flori cu informații aflate în volumele existente sau nou achiziționate, care pun în valoare minunatul spațiu al florilor și culorilor. Cunoașterea varietății plantelor cu flori, relația lor cu mediul determină formarea conștientă a atitudinii corecte față de educația ecologică și estetică prin creativitate.

Rezultate așteptate:

Evidențierea contribuției formative a acestor lucrări literare la cultura cititorilor săi. Formarea bazei culturale complementare necesităților din cultura română și internațională, a fiecăruia în parte așa încât să existe o clară orientare în datele de interes și în potențialul lor de completare.

Grupul țintă:

Se adresesză utilizatorilor de biblioteca (actuali și potențiali).

Locul de desfăşurare

Sediul central al bibliotecii județene ,,V.A.Urechia,, Galați, compartimentul Împrumut la domiciliu pentru adulți și pe pagina de facebook a compartimentului: Bibliofilii

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

Concluzii:

Acest proiect va consolida mesajul bibliotecii către utilizatorii săi, prin interiorizarea artei creative și familiarizarea cititorilor cu multitudinea datelor științifice privind domeniul biologic, culese din diferite surse de informare.