Concursul De la Gutenberg la Google - pasiunea mea, lectura, ediția nr. V, se adresează tuturor elevilor de gimnaziu și liceu, pasionați de literatură, artă și informatică, elevi cărora li se oferă prilejul de a-și manifesta libertatea de exprimare prin cuvânt, culoare, sunet.

Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Liceul Tehnologic „Paul Dimo”, Filiala Nr. 1 ,,Costache Negri’’a Bibliotecii Județene ,,V.A. Urechia’’, aprilie – iunie.

Cele trei secțiuni ale concursului se vor desfășura după cum urmează:

a) Book trailerul – modalitate de a promova o carte

Este o secțiune la care elevii pot participa prin transmiterea lucrării pe suport electronic sau a linkului, dacă a fost încărcat pe youtube clipul. Echipele pot fi formate din maxim 2 elevi.

Book trailerul este un scurt videoclip multimedia, de 2-5 minute, bazat pe modelul trailerului de film, al cărui scop este de a evoca temele și atmosfera unei cărți prin imagini, muzică și cuvinte pentru a trezi interesul viitorului lector. Este o modalitate inedită de a îmbina noțiuni de literatură, muzică, pictură, media.

Îi invităm pe elevi să promoveze o carte citită, să demonstreze că mijloacele web se pot tranforma în parteneri ai dezvoltării competențelor elevului cititor și că „nu este alta mai frumoasă și mai de folos zăbavă decât cetitul cărților”. (Miron Costin)

Vor fi punctate originalitatea, capacitatea de sinteză, valențele cinematografice și modul artistic de realizare (eventual scenariu, regie, efecte de imagine și sonore etc.).

b) Literatura în imagini/ Design book

Constă în alegerea unui text literar (epic, liric sau dramatic) și realizarea copertei, a unor benzi desenate, a unor ilustrații adecvate conținutului. Lucrările (minim 5, maxim 20 de desene) pot fi realizate în creion, color, alb-negru, acuarelă etc., format A4/A3 și vor fi trimise în original. Echipele pot fi formate din maxim 2 elevi.

c) Poster de promovare a concursului

Formatul poate fi A4 sau A3, se va aprecia creativitatea, originalitatea perspectivei în redarea mesajului transmis de titlu, alegerea unor simboluri potrivite secțiunilor, dar și caracterul persuasiv.

*

Fișa de înscriere care însoțește lucrarea trebuie să conțină următoarele informații: unitatea de învățământ; adresa unității de învățământ, numele cadrului didactic coordonator, secțiunea, numele elevului, titlul lucrării.

PREZENTAREA PROIECTULUI

„Cărțile sunt cărăușii civilizației. Fără cărți, istoria e nulă, literatura nu are glas, știința paralizată, iar gândirea și meditația suspendate.”
(Barbara Tuchman)

Argument

Nivelul cultural scăzut constituie o problemă a societății în care trăim. Textul literar este înlocuit de vizionarea ecranizării, de accesul la alte materiale prefabricate (caracterizări, eseuri). Lectura se vrea a fi un mijloc permanent de alimentare spirituală. Literatura ne învață că ceea ce e important nu se vede la o primă privire, ca în desenul din Micul prinț, de Antoine de Saint-Exupéry. Precum planeta Micului prinț, și literatura e amenințată de pericole („de baobabi”), dacă nu cultivăm dragostea de carte a viitorilor adulți.

Se dorește, ca prin aceste activități, conceptul de lectură să nu mai fie „o cenușăreasă” pentru elevi, o competență dobândită doar în cadrul instituționalizat, doar o activitate școlară obligatorie, ci să devină o obișnuință, să fie făcută din plăcere.

Scopul proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului

Beneficiarii

  1. direcți: elevi, cadre didactice;
  2. indirecți: elevi, părinți, profesori, comunitatea locală.