Când spunem Europa, gândul ne zboară mai mult ca oricând la călătorii, la marile capitale europene, la tradiții, artă, arhitectură, într-un cuvânt diversitate culturală pe gustul fiecăruia dintre noi.

Argument

Punerea în valoare a apariției de carte pentru a fi mai bine semnalate publicului și subliniate în interesul său de lectură. Diferite apariții presupun diferite grade de interes și recepție din partea utilizatorilor bibliotecii, ca urmare ele pot fi valorificate prin indicarea exactă a valorilor fiecărei noutăți în parte.

Scop

Pentru a preciza valoarea intrinsecă a fiecărui volum în parte din moment ce acesta a fost scos în evidență de un eveniment sau altul.

Obiectivele

Familiarizarea publicului cu apariția de carte și cu însemnătatea volumelor deja existente.

Rezultate așteptate:

Evidențierea contribuției formative a acestor lucrări literare la cultura cititorilor săi. Formarea bazei culturale complementare necesităților din cultura română, a fiecăruia în parte așa încât să existe o clară orientare în datele de interes și în potențialul lor de completare.

Grupul țintă:

Se adresesză utilizatorilor de biblioteca (actuali și potențiali).

Locul de desfăşurare

Sediul filialei nr. 4 ”Grigore Vieru” și pe pagina de facebook a filialei. https://www.facebook.com/grigore.vieru.773 data începerii - 18 mai.

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

Concluzii:

Acest proiect va consolida mesajul bibliotecii către utilizatorii săi, prin interiorizarea artei lor creative și transformarea spirituală adusă oamenilor.