România prin ochean de bibliotecar” urmărește scoaterea din uitare, evidențierea și punerea în valoare a conținutului diferitelor documente deținute de bibliotecile din România.

Argument

Am gândit această pagină ca pe o extensie în mediul on line a serviciului de informare oferit de bibliotecă. Căci ce este, în definitiv, biblioteca? Depozitara informației, a cunoștințelor, a cunoașterii momentane a societății umane. Ea face legătura trecutului cu prezentul, pregătind viitorul. Prin postarea unor aspecte inedite, interesante, memorabile specifice unor locuri, zone, arii geografice din România, urmărim crearea unei premise pentru evoluția cititorilor într-un ritm accelerat, urmând perceptul enunțat de Byron „Cel mai bun profet al viitorului este trecutul”.

În cadrul acestui proiect inițiat de Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”, în colaborare cu Fundația ,,Andreiana Juventus”, intenția este de a coopta în echipa editorilor bibliotecari din întreaga țară pentru a beneficia de o plajă mai largă de postări interesante și folositoare.

Scop

Proiectul online „România prin ochean de bibliotecar” urmărește scoaterea din uitare, evidențierea și punerea în valoare a conținutului diferitelor documente deținute de bibliotecile din România.

Mod de desfășurare

Proiectul constă în postarea de informații de interes despre localități sau zone din România, despre personalități, edificii sau valori ale culturii naționale.

Rezultate așteptate

  • crearea unei rețele de informare la nivel de țară într-un mediu on line foarte frecventat (FB);
  • diseminarea informației, lărgindu-se astfel sfera de lectură a beneficiarilor;
  • conștientizarea faptului că biblioteca este o alternativă educativă - și on-line - de petrecere a timpului liber prin activitățile desfășurate.

Grup țintă

Grupul țintă este alcătuit din utilizatorii rețelelor de socializare fără limită de vârstă.

Locul de desfășurare

Resurse folosite în derularea proiectului

  • resurse umane: bibliotecari;
  • resurse materiale: computere, documente (cărți, periodice, documente multimedia, etc).

Concluzii

Proiectul „România prin ochean de bibliotecar” își propune să aducă în atenția cititorilor date și informații care să le ridice nivelul educativ într-un mod agreabil.