Atât în cultura română cât și în culturile care au influențat-o, literatura este o artă de prim-plan în realizarea necesității de exprimare artistice.

Argument

Dezvoltarea interesului pentru lectură și cunoașterea datelor importante despre scriitorii din toate timpurile. Atăt în cultura română cât și în culturile care au influențat-o, literatura este o artă de prim-plan în realizarea necesității de exprimare artistice. Estetica ei conduce la satisfacerea celor mai profunde așteptări ale umanității.

Scop

Activitate de prezentare și promovare a cărților existente în filială. Această activitate poate fi evidențiată din mai multe perspective de valoare, în funcție de solicitările produse prin impactul la public.

Obiectivele

Susținerea și promovarea lecturii și a imaginii pozitive a filialei în rândul cititorilor.

Rezultate așteptate:

Dezvoltarea competențelor de comunicare online, plăcerea de a citi, biblioteca devenind și mai cunoscută și accesibilă online. Cumularea interesului publicului încât să observe personalitățile literare în contextul culturii cu același interes prin care își dezvoltă comunicarea în rețelele sociale.

Grupul țintă:

Se adresează utilizatorilor de biblioteca (actuali și potențiali).

Locul de desfăşurare

Sediul filialei nr. 4 ”Grigore Vieru” și pe pagina de facebook a filialei. https://www.facebook.com/grigore.vieru.773
Proiectul a fost lansat în luna aprilie și se va desfășura pe tot parcursul anului 2020.

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

Concluzii:

Acest proiect vine în sprijinul utilizatorilor de biblioteca, mai ales elevilor din anii terminali, un real ajutor în susținerea examenelor de bacalaureat.