Tehnologizarea continuă a societății și amplificarea trecerii în planul virtual a activităților ce țin mai ales de comunicare și relaționare, în ultimii zece ani, au determinat trecerea de la cunoașterea utilizării computerului ca hobby, la nivelul de necesitate.

Argument

Tehnologizarea continuă a societății și amplificarea trecerii în planul virtual a activităților ce țin mai ales de comunicare și relaționare, în ultimii zece ani, au determinat trecerea de la cunoașterea utilizării computerului ca hobby, la nivelul de necesitate. În aceste condiții, generațiile care au luat contact cu aceste noțiuni și echipamente la o vârstă mai înaintată sunt în dezavantaj, cu atât mai mult cu cât pot interveni factori nefavorabili suplimentari, de genul lipsei de abilități tehnice sau abilități reduse, scăderea capacității de înțelegere și învățare, de adaptare etc.

Scop

Pentru diminuarea discrepanțelor apărute în ceea ce privește utilizarea mediilor electronice moderne între populația tânără și cea din categoria seniori, serviciul urmărește dobândirea de către beneficiari a cunoștințelor minime de utilizare a calculatorului - atât pentru realizarea de documente specifice, cât și pentru folosirea aplicațiilor specifice internetului – și aprofundarea și amplificarea acestora în timp în funcție de necesități, dorințe și capacități.

Obiectivele

Învățarea cunoștințelor de bază în utilizarea calculatorului (și eventual în combinație cu telefoanele mobile) – principalele 3 aplicații de birou – Word, Excel, PowerPoint, respectiv navigarea pe internet, realizarea unei adrese de e-mail și utilizarea aplicațiilor de mesaje instant în scris, audio și video;

Dezvoltarea comportamentală, socială, a dorinței de cunoaștere, colaborare, schimb de idei;

Dezvoltarea creativității, stimularea imaginației;
Stabilirea unor obiective care să determine implicarea, activarea beneficiarilor atât la nivel psihologic, cât și social (a se vedea conceptul de îmbătrânire activă).

Rezultate așteptate:

Grupul țintă:

Grupul ţintă va fi format din utilizatori ai serviciilor bibliotecii cu vârsta mai mare de 60 ani, care vor fi organizați în grupe de maxim 10 persoane/sesiune, în funcție de numărul echipamentelor electronice care vor fi puse la dispoziție

Locul de desfăşurare a activităţii, durata și programul de desfășurare:

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

Resursele financiare (bugetul) privind înfiinţarea clubului şi desfăşurarea activităţii sale:

Bugetul va cuprinde următoarele părţi:

Evaluarea activității și a participanţilor la Proiect

Se va efectua o evaluare lunară pe întregul parcurs al activităţilor incluse în program, identificându-se punctele tari, punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile acestora pentru a se putea aplica şi dezvolta şi pe viitor activități asemănătoare în cadrul Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Municipală și se vor oferi diplome de participare tuturor participanţilor la activităţile proiectului.

Concluzii:

Proiectul își propune să aducă un echilibru între cunoștințele deținute de persoanele din grupul țintă și nivelul tehnologic al societății, să înlăture unele cauze de inadaptare ale acestora și a senzației de inutilitate, să ajute la formarea unei comunități pe baza unor interese comune, să faciliteze participarea instituției bibliotecii la dezvoltarea unor abilități și capacități și la obținerea unor rezultate pozitive în dezvoltarea personală a participanților.