Proiectul „Tinerii și mediul virtual: conexiuni periculoase” derulat de Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Municipală în perioada mai-iunie 2017 aduce în atenția publicului tânăr pericolele la care aceștia se expun în mediul virtual prin accesarea rețelelor de socializare, a forumurilor, a jocurilor online și a mesageriei, care duc la legarea unor prietenii cu persoane necunoscute care se dovedesc de rea-credință.

Rețelele de socializare și jocurile video, sunt două fenomene ce au luat amploare și au creat un motiv de îngrijorare atât în rândul părinților, cât și a profesorilor și instituțiilor abilitate, care încearcă să tragă un semnal de alarmă și să găsească soluții de ajutorare a tinerilor dependenți de rețelele de socializare, de jocurile online, care în ultima vreme s-au dovedit periculoase și care produc victime printre tineri. Mediul virtual, în asamblul său, poate fi o lume fantastică, plină de informații utile și lucruri distractive, dar ea poate ascunde pericole majore și din ce în ce mai des, chiar fatale. Din păcate, acest lucru duce de fapt la dependență necontrolată, la izolare și noncomunicare, iar pericolul este iminent în astfel de situații. Tinerii trebuie să conștientizeze că acest act de expunere în spațiul virtual a imaginilor personale, discuțiile cu persoanele necunoscute, atrag inevitabil o serie de pericole cu urmări neplăcute.

De ce acest proiect?

Prin inițierea și derularea proiectului, Biblioteca Județeană „V. A. Urechia”, prin Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Municipală dorește să tragă un semnal de alarmă asupra utilizării în exces a mediului virtual de către copii și adolescenți, asupra potențialelor pericole și riscuri pe care acesta le oferă.

Alături de celelalte instituții partenere, biblioteca activează în calitate de susținător al campaniilor de informare a comunității locale, asigurând tot sprijinul necesar derulării eficiente a acțiunilor de informare corectă în rândul tinerilor, pentru a diminua riscurile prezente în mediul virtual.

Parteneri proiect

Echipa de proiect

Scop

Scopul Proiectului „Tinerii și mediul virtual: conexiuni periculoase” este de:

Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galați, prin istoricul, imaginea și colecțiile sale, dorește a fi un susținător și promotor permanent pentru încurajarea și atragerea tinerilor către lectură, educație și informare.

Obiective

Prin implementarea acestui proiect se urmărește să se atingă următoarele obiective:

Grupul țintă

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului va fi alcătuit din elevi, din diferite instituții de învățământ din municipiu și județ, cu vârste cuprinse între:

Beneficiarii indirecți vor fi: bibliotecari, părinți, voluntari, partenerii locali.

Promovarea campaniei de informare

Promovarea proiectului se va face pe toată perioada desfășurării acesteia, mai-iunie, și va fi:

Resurse

Resursele destinate acestui proiect vor fi:

Evaluarea proiectului

Se va efectua o evaluare/informare scrisă a întregului parcurs al proiectului către conducerea bibliotecii, identificându-se punctele tari, punctele slabe, amenințările și oportunitățile acestora, având ca scop aplicabilitatea și dezvoltarea acestuia pe viitor în cadrul bibliotecii.