Componentă în structura funcțională a Bibliotecii, Editura „Axis Libri“, înființată prin Dispoziția nr. 7 din 10/02/2010 își propune să pună în valoare și să susțină activitatea salonului literar și festivalului cu același nume.
//
Consiliul editorial, din al cărui componență fac parte: Dorina Bălan, Adi George Secară, Letiția Buruiană, Catrina Căluian, Ioana-Monica Chicu, Camelia Toporaș, Camelia Bejenaru, are ca atribuții și competențe: analiza proiectelor de volume și propunerea spre editare, stabilirea tirajului și finanțării, elaborarea criteriilor de selecție a manuscriselor primite, întocmirea planului editorial anual.